• Slovenia
 • Group

Gvin.com

KOMU JE NAMENJEN  CENIK IN PAKETI   SLIKE  POŠLJITE POVPRAŠEVANJE PRIJAVA

Gvin.com je spletni servis, ki vam omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih. Gvin.com ponuja jasno sliko, kako so podjetja na slovenskem trgu med seboj povezana. 

Ogledate si lahko celotno evidenco sprememb in poslovanja določenega podjetja, tudi zgodovino dogajanja – pretekle lastniške povezave in podobno.  Gvin.com omogoča poglobljene analize, s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja podjetij na njem. Gvin.com je odlično orodje za pridobivanje celovite slike pri prevzemih in združitvah podjetij. 

KAJ VSEBUJE?

 • Hitre in zanesljive finančne ter primerjalne analize podjetij za poročanje vodstvu;
 • Finančni podatki za popoln pregled in analizo poslovnih partnerjev ali posamezne panoge;
 • Vpogled v letna poročila (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz poslovnega izida);
 • Vpogled v sodni register (skupščine, zamenjave vodstev, stečaji, izbrisi) in naroke;
 • Lastniška struktura podjetij  (lastniki, delničarji, nadzorni svet) ter vodstvo (uprava, prokuristi) – tudi z grafičnim prikazom;
 • Supervizor: Koliko sredstev je podjetje pridobilo s strani države;
 • Davčni neplačniki in davčne oaze;
 • SiMatrix, ki ponazarja lastniške povezave med podjetji in managerji;
 • Javna naročila;
 • Poslovni kliping oziroma spremljanje člankov v poslovnih medijih;
 • PROiskalnik, kjer se morda skriva vaš novi posel ali poslovni partner – le z nekaj kliki si ustvarite nabor potencialnih poslovnih partnerjev;
 •  »Neprofitni modul«: Obsežna baza podatkov neprofitnih organizacij na slovenskem trgu, ki vam pomaga, da hitro in enostavno odkrijete, s katero neprofitno organizacijo sodelovati. 

PREDNOSTI

 • Celovita analiza položaja podjetja na trgu;
 • Povečanje prodaje;
 • Sprejemanje boljših poslovnih odločitev;
 • Dnevno posodabljanje informacij;
 • Široka izbira različnih kriterijev pri iskanju.

KOMU JE NAMENJEN?

Gvin.com je nepogrešljivo orodje za:

 • vodstvo v podjetjih (predsedniki uprav, člani uprav, generalni in izvršni direktorji),
 •  vodilne delavce v finančnem, računovodskem, prodajnem in komercialnem sektorju,
 • analitične oddelke.

CENIK IN PAKETIVrsta paketaKratek opisBusiness Basic plus


Business plus SuperProfessional 


 

Pro Analizator


Finančni podatki

Pregled bilanc in kazalnikov.Napredni iskalnik
Podrobna segmentacija in iskanje po podjetu, regiji, itd.Register

Ustanovitve, likvidacije, pripojitve, dražbe,itd.Plačilni indeks

Plačilne navade pravnih subjektov.Naroki

Napovedane tožbe, datum obravnave in višina zneskov.Finančni podatki – grafični prikaz

Napredni grafični prikaz in napredna grafične analize.Blokade

Dnevne blokade in deblokade TRR ter zgodovina blokad TRR.Konkurenčna analiza

Pregled in primerjavo s konkurenco.Tržna analiza

Analiza slovenskega trga.Poslovni tisk

Dnevni člankov o podjetjih in vodilnih oseb v poslovnem tisku.Informator

Obveščanje spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti.Terjatve (zneski)

Skupen znesek terjatev.Bonitetna ocena

Finančna in dinamična ocena.SiMatrix

Vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino.Lastniška struktura

Lastniška struktura slovenskih podjetij.Davčni neplačniki  (označen)

Označen davčni neplačnik.Udeležba v lastništvu

Udeležba z  dobičku v obliki dodatkov na plačo ali devidend.Konsolidirane bilance

Edina baza, ki omogoča vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb.Neprofitne organizacije

Podatki za več kot 30.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji.Zavarovalnice

Podatki za vse zavarovalnice v Sloveniji.Banke

Podatki za vse banke v Sloveniji.Občine

Podatki o vseh slovenskih občinah.Kreditni limit

Znesek zgornje priporočene meje meje odprtih terjatev do podjetja.Kreditna marža

Priporočen pribitek na prodajno maržo.FURS

Aktualen seznam davčnih dolžnikov.Davčne oaze

Bančna nakazila podjetij v davčne oaze.Davčni neplačniki – z vrednostjo

Neplačniki DURS, CURS in ne oddajniki REK obrazca.Javna naročila

Seznam podjetij in prejetih javnih naročil.Lastniške mreže

Pregled trenutnega in preteklega stanja lastniških povezav.Supervizor

Pregled prejemkov od proračunskih uporabnikov za posamezen subjekt.Analizator

Poslovna inteligenca- strateško orodje, ki analizira podjetja v vašem portfeju.Upniki in dolžniki terjatev

Podroben pregled upnikov in dolžnikov terjatev.Orodje za prijavo terjatev

Obrazec, ki vam pripravi vse potrebne podatke za prijavo terjatev.GURS

Pregled nepremičnin subjekta, izpisi iz zemljiške knjige in iskanje nepremičnin po zemljevidu.Letna naročnina v € brez DDV

 

925€

1.505€

1.765€

1.999€

2.500€

2.800€

Mesečno plačilo v € brez DDV


77€

125€

147€

166€

208€

233,33€SLIKOVNI PRIKAZ PRODUKTAPOGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN POGOJI UPORABE


Pogosto zastavljena vprašanja za Gvin.com

Pogoji uporabe 

Pošljite povpraševanje


Pri pošiljanju je prišlo do napake. Prosimo preverite ali so vsa polja pravilno izpolnjena!
Obrazec je bil uspešno posredovan. V kratkem boste dobili odgovor z naše strani.