• Slovenia
  • Group

KYC - Know Your Customer Report

KYC - Know Your Customer Report

Podjetja v finančnem sektorju ali v katerikoli industriji, kjer so prisotne velike denarne transakcije, morajo upoštevati zakonodajo EU za preprečevanje pranja denarja. Kazni za neupoštevanje so visoke in stroge.Dun & Bradstreet je zato razvil Complience Solutions, med katere sodijo tudi KYC poročila, ki podjetja podpirajo pri zagotavljanju skladnosti (complience) z lokalnim zakonom proti pranju denarja.

KYC poročilo zagotavlja:

  • skladnost in preverja, ali je 
  • podjetje, 
  • vodilna oseba ali 

država, v kateri se podjetje nahaja, na črnih listah in vpleteno v pranje denarja.