• Slovenia
 • Group

DBAI Monitoring

DBAI Monitoring

Monitoring storitev prinaša možnost neprekinjenega nadzora. Našim strankam je pomembno, da so obveščene o spremembah, ki se dogajajo njihovim poslovnim partnerjem, da lahko pravočasno reagirajo na kritične dogodke in se tako izognejo izgubam.

Monitoring preko DBAI je na voljo za naslednje države: 

 • Združeno Kraljestvo,
 • Irska,  
 • Belgija,
 • Luksemburg, 
 • Nizozemska, 
 • Italija, 
 • Francija, 
 • Nemčija,  
 • Španija, 
 • Portugalska, 
 • Avstrija in 
 • Švica.


Monitoring obvestila o spremembah so ustvarjena glede na različne vrste sprožilcev, ki so kategorizirani v štiri module:

Modul 1
informacije, pri katerih je čas ključnega pomena - vsebujejo kritične negativne dogodke, kot so na primer stečaj, plačilna nesposobnost ipd.;
Modul 2
Javne informacije - vsebujejo spremembe imena podjetja, naslova, vodstva, registracijskih podrobnosti ipd.;
Modul 3
Ocena tveganja - vsebuje spremembe Dun & Bradstreet Failure Score, D&B Rating, D&B Credit Recommendation ipd.;
Modul 4
Finančni podatki - obvestila so sprožena, ko so v podatkovno bazo dodani novi finančni podatki / bilance stanja


V skladu z barvami semaforja je resnost označena z rdečo (negativna sprememba, potrebno takojšnje ukrepanje), oranžno (nevtralna ali nepomembna sprememba) ali zeleno (pozitivna sprememba, potencialno nova priložnost). Ocene strankam pomagajo pri določanju prioritet.