• Slovenia
  • Group

BIR - Business Information Reports

Domača in globalna poročila
Ne glede na to, ali poslujejo doma ali v tujini, vpogled, ki ga ponujajo poročila Dun & Bradstreet, že desetletja pomaga na tisoče strankam, da uspešno upravljajo tveganje.

Informacije o bonitetni oceni in oceni tveganja podjetja so predstavljene z Dun & Bradstreet poročili "Business Information Reports" (BIR), ki so enostavna za uporabo in strankam omogočajo takojšnje sprejemanje odločitev, ki temeljijo na:

  • individualnih bonitetnih točkah organizacije, 
  • bonitetnih ocenah,
  • finančnih podatkih in napovednih kazalnikih. 


Na DBAI platformi so na voljo različne vrste poročil, ki se razlikujejo glede na stopnjo vpogleda v tveganje, ki ga potrebuje stranka, ter vrsto in količino podatkov, ki jih lahko Dun & Bradstreet zbere v določeni geografski regiji.


Na voljo so 3 oblike poročil:


  • Comprehensive Report (izčrpno poročilo): največja stopnja poslovnega vpogleda in informacij, ki jo omogoča Dun & Bradstreet. Vključuje vsa točkovanja in ocene, ki so na voljo, plačilno zgodovino, pet let finančnih poročil, podatke o lastništvu in primerjave v industriji;


  • Standard Report (standardno poročilo): srednja stopnja poročila, ki vključuje točke in ocene, tri leta finančnih podatkov in podatke o lastništvu, ne pa primerjav v industriji;


  • Compact Report (kompaktno poročilo): osnovno poročilo, ki ponuja hiter pregled profila tveganosti organizacije.Comprehensive
Standard
Compact
Identification and SummarySupplier IntelligenceRisk EvaluationIndustry Risk ComparisonLegal Events (if pre-failure events)Payment InformationPayment Industry ComparisonAccounts Placed for CollectionPublic Notice InformationSpecial EventsCurrent PrincipalsPrevious PrincipalsParent CompanyOwnershipSubsidiariesMinority InterestsBranchesLegal StructureHistoryOperationsBankersManagement CommentsPress CuttingsFinancial Summary
(5let)
(3 leta)
(3 leta)
Profit and Loss Account
(5 let)
(2 leti)

Balance Sheet
(5 let)
(2 leti)

Cash Flow Statement
(5 let)
(2 leti)

Key Financial Ratios
(5 let)
(2 leti)

Growth Rates
(5 let)
(2 leti)

Auditors Opinions / Qualifications
(5 let)
(2 leti)

Customer Service and SupportInvestigation and Support
 Obseg podatkov v posameznem poročilu se razlikuje glede na dostopnost podatkov v posamezni državi.

Dun & Bradstreet Investigation Service

Če Dun & Bradstreet poročila o podjetju nima takoj na voljo, kar se zgodi redko, ponujamo t.i. »Investigation service« oziroma poizvedovalne storitve. Dun & Bradstreet stremi k hitremu izpolnjevanju naročil, saj stranke podatke potrebujejo hitro, da lahko na njih osnujejo svoje odločitve. Hitrost storitve je odvisna od dveh dejavnikov:

  • Stopnje storitve, ki je zahtevana za poizvedbo (rutinska ali urgentna);
  • Regije, v kateri je podjetje, katerega podatki so zahtevani, locirano.

Dun & Bradstreet zmožnost poizvedbe je odvisna od resursov in infrastrukture na določenem trgu. Na nekaterih trgih lahko ključne podatke zberemo iz lokalnih registrov. Na drugih trgih pa teh registrov ni, zato mora predstavnik Dun & Bradstreet opraviti intervju neposredno s podjetjem, da pridobi, kolikor pomembnih in objektivnih informacij je mogoče.

Zahteve po poizvedbi potekajo na DBAI platformi.