• Slovenia
  • Group

Bilten

Bilten je brezplačna mesečna elektronska publikacija podjetja Bisnode, v kateri lahko najdete najnovejše poslovne informacije. Vsebuje hiter pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni. Sveži finančni podatki, poleg tega pa dodatne analize, razlage in vpogled v gospodarstvo – vse na enem mestu.

Pregledali in analizirali smo vse ključne dejavnike in sestavili sliko, ki odseva trenutno stanje trga. Vsak Bilten je opremljen tudi s temo meseca, ki razkriva glavne značilnosti zanimivega področja. Glavni vir podatkov za analize so naši produkti Gvin.com, Bonitete.si in Credit Check.si, ki podjetjem in podjetnikom pomagajo pri poslovnih odločitvah že vrsto let in omogočajo celovit pregled nad tveganjem in dogajanjem na trgu, konkurenco, panogo, partnerji, poslovnimi povezavami vodstva, lastniškimi strukturami, kapitalskimi povezavami podjetij in še več.

Podpiramo rast in inovativnost. Stremimo k najvišjim ciljem in podpiramo najboljše. Pred vami je delček naše vsebine. Vabljeni.

bilten2015

Maj 2016: Omrežena je skoraj polovica slovenskega gospodarstva

V majski temi meseca smo pod drobnogled vzeli mreže podjetij v Sloveniji.

Prenesite bilten / PDF

Arhiv biltenov

bilten2015

November 2017: PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: GONILNA PANOGA, VSE MOČNEJE PRISOTNA NA ZAHTEVNIH EVROPSKIH TRGIH

Predelovalne dejavnosti so druga najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji. Čeprav v tej dejavnosti posluje le dobrih 12 % vseh gospodarskih subjektov, ti ustvarjajo 30 % celotnih prihodkov slovenskega gospodarstva.
Prenesi
bilten2015

Oktober 2017: Trgovina na debelo ustvarila največ prihodkov iz prodaje

V tokratni analizi smo se posvetili trgovini na debelo, saj je le-ta najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji tako po številu podjetij , kot po ustvarjenih prihodkih iz prodaje (35 %).
Prenesi
bilten2015

Julij 2017: Slovenski izvoz se je lani povečal za 1,8 milijard evrov.

V tokratni analizi smo pregledali poslovanje slovenskih izvoznikov v letu 2016. V prvi del analize smo vključili vse gospodarske subjekte, v podrobnejšo panožno analizo izvoznikov pa le gospodarske družbe.
Prenesi
bilten2015

Junij 2017: SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 2016: RAST, RAST, RAST!

Junija smo pod drobnogled vzeli poslovanje 124.465 gospodarskih subjektov, ki so oddali finančne podatke, v Sloveniji v letu 2016. Ključna ugotovitev? Slovensko gospodarstvo je v letu 2016 poslovanje vidno izboljšalo.
Prenesi
bilten2015

Maj 2017: NAJUSPEŠNEJŠA TRGOVINA NA DEBELO S FARMACEVTSKIMI IZDELKI TER MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI

Trgovina je v vsakem gospodarstvu med ključnimi dejavnostmi, pa naj bo to po številu subjektov, ustvarjenih prihodkih ali kateremkoli drugemu kazalniku. Zato smo pod drobnogled vzeli trgovsko dejavnost in ugotavljali uspešnost poslovanja v tej panogi v zadnjih letih. Zanimalo nas je več, kot le to, ali ta dejavnost v Sloveniji raste oz. se krci, ali bolje posluje trgovina na drobno, na debelo ali prodaja avtomobilov.
Prenesi
bilten2015

Marec 2017: Ženske podjetnice bolj učinkovite in dobičkonosne od moških

V tokratni analizi smo ugotavljali, kako uspešno poslujejo ženske samostojne podjetnice v Sloveniji in kako jim gre v primerjavi z moškimi samostojnimi podjetniki. V analizo poslovanja v letu 2015 je zajeto število 'živih' s.p.-jev v letu 2015, ki je nižje od današnjega. Ženskih s.p.-jev je bilo takrat 11.451, moških pa 44.158.
Prenesi
bilten2015

Februar 2017: Slovenske družbe s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije vsako leto podvojijo dobicek.

Tokrat analiziramo, kako dobro je naložen slovenski kapital v podjetjih, ki imajo sedež v državah nekdanje Jugoslavije, natančneje na Hrvaškem, v BiH ter v Srbiji. In obratno: kako je naložen kapital iz omenjenih držav v slovenskih podjetjih.
Prenesi
bilten2015

December 2016: Tuje družbe lani ustvarile četrtino vseh prihodkov in polovico dobička

V Sloveniji je malo tujih družb – družb z večinskim tujim kapitalom, a imajo te pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu.
Prenesi
bilten2015

November 2016:Dobičkonosnost v regiji se je glede na 2014 izboljšala

V tokratni analizi smo preverili, kakšno dobičkonosnost sredstev in kapitala so v letu 2015 v povprečju dosegale gospodarske družbe, tj. d.o.o. in d.d., v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori.
Prenesi
bilten2015

September 2016: Državna podjetja: od dobička v 2014 do 377-milijonske izgube v 2015

Septembra smo pod drobnogled vzeli državna podjetja, analizirali njihovo poslovanje v letu 2015 in primerjali s poslovanjem v predhodnem letu. Pod državno lastništvo v gospodarskih družbah smatramo neposredno lastništvo Republike Slovenije, kot tudi posredno lastništvo preko državnih skladov (KAD in SDH), občin ter drugih državnih agencij in ustanov.
Prenesi
bilten2015

Avgust 2016: Slovenci v primerjavi s Hrvati in Bosanci najbolj podjetni, a najmanj dobičkonosni

V tokratnem Biltenu smo pripravili analizo, ki razkriva, da je slovensko gospodarstvo še vedno najbolj podjetniško usmerjeno, da dosega najvišje prihodke, dobiček, dodano vrednost in učinkovitost poslovanja.
Prenesi
bilten2015

Junij 2016: Energetika lani za več kot tretjino znižala dobiček izvoznikov

Skoraj 30 % vseh gospodarskih družb v Sloveniji je lani ustvarilo približno 30 milijard evrov prihodkov na tujih trgih.
Prenesi
bilten2015

April 2016: Nizke cene surovin ostajajo grožnja globalni ekonomiji

V prvem letošnjem Biltenu za Južne trge vam razkrivamo, kakšne so Dun & Bradstreet napovedi v Global Economic Outlook 2020 po kontinentih.
Prenesi
bilten2015

Marec 2016: 20 let: 1.770 podjetij v zaključenih postopkih s prijavljenimi terjatvami

Tokratno temo meseca posvečamo pregledu podjetij, ki so bila v zadnjih 20 letih v insolvenčnih postopkih.
Prenesi
bilten2015

Januar 2016: 39 % vrednosti nepremičnin v sloveniji v lasti 100 podjetij

Leta 2014 je bilo po podatkih GURS v Sloveniji 16.902 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki so lastniki delov nepremičnin. Katera podjetja imajo najvišjo vrednost nepremičnin in najvišji delež v številu nepremičnin?
Prenesi
bilten2015

December 2015: Koliko neoddajnikov bilanc posluje brez negativnega dogodka?

Samo desetina neoddajnikov bilance za leto 2014 letos še posluje brez negativnega dogodka.
Prenesi
bilten2015

November 2015: Pozitiven trend ROE v državah ce regije, z izjemo Češke in Poljske

Tematika tokratnega Bisnode Biltena na nivoju centralne Evrope je pregled profitabilnost skozi ROE.
Prenesi
bilten2015

Julij 2015: V 2014 na javnih razpisih sredstva prejelo 2.080 podjetij

12 odstotkov bruto družbenega proizvoda EU se po oceni porabi v postopkih javnih naročil v državah Evropske unije.
Prenesi
bilten2015

Junij 2015: Izvozniki v 2014 ustvarili 1.341 milijoniv evrov dobička

Zabeležili smo 2,6-odstotno gospodarsko rast, kar nas je v evrskem območju uvrstilo med hitreje rastoče ekonomije.
Prenesi
bilten2015

April 2015: Pregled novoustanovljenih podjetij v Bisnode državah centralne Evrope

Pod drobnogled smo vzeli novoustanovljena podjetja v CE regiji.
Prenesi
bilten2015

December 2014: Primerjava podjetij glede na poreklo kapitala: najuspešnejši Hrvati

Kar je v poslu štelo včeraj, ne šteje več danes in mogoče tisto, kar je dobro danes, jutri ne bo več dovolj dobro.
Prenesi
bilten2015

November 2014: Novi Bisnode indeks uspešnosti za Južne trge

V Bisnode smo za sistematično preverjanje ‘utripa’ poslovnih mrež razvili Portfolio Intelligence, novo rešitev, s katero lahko preverite uspešnost vaše mreže.
Prenesi
bilten2015

September 2014: Q1 + Q2 Centralna Evropa

V tokratni številki Biltena Centrala Evrope smo pod žaromet postavili analizo Bosne in Hercegovine - v letu 2013 33% višje prihodke, kot v letu 2012.
Prenesi
bilten2015

Junij/Julij 2014: Uspešnost podjetij v 2013

Ugotovili smo, da je bilo leto 2013, še vedno najmanj naklonjeno zasebnim podjetjem, najbolj pa podjetjem, v katerih je večinski lastnik iz tujine.
Prenesi
bilten2015

Maj 2014: Slovensko gospodarstvo v 2013

Slovensko gospodarstvo v letu 2013: še vedno v znamenju izgube - pri denarju in številu delovnih mest.
Prenesi
bilten2015

April 2014: Poraba proračunskih prejemnikov pod drobnogledom

Največ nepovratnih sredstev so prejela tri ministrstva in dva zavoda. Vas zanima katere? Preberite Bilten.
Prenesi
bilten2015

Marec 2014: Lahek zaslužek z ustanavljanjem družb

Lahek zaslužek z ustanavljanjem družb in lesnopredelovalna panoga v Sloveniji: kriza ni bila priložnost
Prenesi
bilten2015

Februar 2014: CE Bilten - Madžarska

Slovenija je v 2013 prednjačila pri deležu novoustanovljenih podjetij glede na vsa aktivna podjetja, na žalost pa tudi pri deležu izbrisov, insolvenčnih postopkov in blokad.
Prenesi
bilten2015

Januar 2014: "Tipična" regionalna razvojna agancija v 2012

Analizirali smo uspešnost poslovanja Regionalnih razvojnih agencij (RRA) - večina profitno orientiranih
Prenesi
bilten2015

December 2013: Nova ocena napovedovanja blokad TRR

Skupaj z mednarodnim kompetenčnim centrom smo razvili model za napovedovanje likvidnosti gospodarskih subjektov.
Prenesi
bilten2015

November 2013: Kdo je bil v letu 2012 poslovno uspešnejši: država, zasebniki ali tujci?

Kdo je bil v letu 2012 poslovno uspešnejši: država, zasebniki ali tujci?
Prenesi
bilten2015

September 2013: CENTRALNA EVROPA Q2 2013

Kakšna je poslovna izkaznica Hrvaške za 2012 in kako kaže 8 državam Centralne Evrope?
Prenesi
bilten2015

Junij/Julij 2013: Podjetja s tujim večinskim lastništvom

Podjetja s tujim večinskim lastništvom: uspešnejša, donosnejša in z več zaposlenimi!
Prenesi
bilten2015

April 2013: Plačilne navade slovenskega gospodarstva 2010-2012

Plačilne navade slovenskega gospodarstva 2010 - 2012 v znamenju skromnega izboljšanja
Prenesi
bilten2015

Februar 2013: Gospodarske družbe Slovenije, Hrvaške in Srbije

Gospodarske družbe Slovenije, Hrvaške in Srbije: Slovenija še vedno najuspešnejša
Prenesi
bilten2015

Januar 2013: Gospodarska (pre)moč mestnih občin

Največ podjetij je registriranih v mestni občini Ljubljana, najmanj pa v občini Slovenj Gradec.
Prenesi
bilten2015

December 2012: Kako dober gospodar je država?

Med 830 gospodarskimi družbami z državnim deležem je kar 6 odstotkov takih, ki beležijo aktiven insolventni postopek.
Prenesi
bilten2015

November 2012: Kdo je bil v letu 2012 poslovno uspešnejši?

Lani je 17 podjetij ustvarilo več kot milijon prihodkov, a so zaradi prikazanega milijona odhodkov beležila poslovni izid brez dobička – in brez obdavčitve.
Prenesi
bilten2015

Oktober 2012: Računovodska dejavnost: mala oaza sredi krize

Računovodska dejavnost: mala oaza sredi krize, ki še ni občutila krize. Izpoljujejo tudi vse pogoje za certifikat bonitetne odličnosti.
Prenesi
bilten2015

Avgust 2012: In the last 10 years, gazelles have become invincible in all respects

Kar 35 odstotkov zmagovalcev regijskih gazel v obdobju 2002-2011 je bonitetno odličnih. Med zlatimi gazelami je takih kar 60 odstotkov.
Prenesi