• Slovenia
  • Group

ŽENSKE PODJETNICE BOLJ UČINKOVITE IN DOBIČKONOSNE OD MOŠKIH

V tokratni analizi smo ugotavljali, kako uspešno poslujejo ženske samostojne podjetnice v Sloveniji in kako jim gre v primerjavi z moškimi samostojnimi podjetniki. V analizo poslovanja v letu 2015 je zajeto število 'živih' s.p.-jev v letu 2015, ki je nižje od današnjega. Ženskih s.p.-jev je bilo takrat 11.451, moških pa 44.158.

Bisnode ugotavlja
Z vidika dinamike v zadnjih treh letih (2013-2015) ugotovimo, da se število podjetnic z oddanimi letnimi zaključnimi poročili iz leta v leto znižuje. Ob takšnem trendu je razumljiv rahel upad sredstev in kapitala podjetnic v zadnjih letih, ki pa navkljub temu uspevajo povečevati prihodke in čisti dobiček. Še posebej so ženske podjetnice aktivne v kapitalsko manj intenzivnih panogah – rečemo lahko, da so si ženske našle svoje tržne niše.


Bisnode ugotavlja
V zadnjih treh letih (2013-2015) število podjetnikov z oddanimi letnimi zaključnimi poročili narašča. V luči tega trenda je potrebno razumeti tudi povečevanje vrednosti vloženega kapitala, sredstev v upravljanju, celotnih prihodkov in dobička podjetnikov.


90 % podjetnic posluje vsaj pet let

Vpogled v splošne ocene poslovanja ženskih in moških podjetnikov pokaže, da obstajajo med njimi le minimalne razlike, zato za oboje velja: povprečna finančna ocena, povečana verjetnost blokade v prihodnje, plačujejo 1–7 dni po valuti; manj uspešni subjekti po Bisnode Success Index – BSX, srednja verjetnost propada.