• Slovenia
  • Group

Vpliv ameriških volitev na gospodarstvo EU/Slovenije

Predsedniške volitve v ZDA imajo lahko še kako pomemben vpliv na prihodnost globalnega gospodarstva. Volitve bodo potekale v torek 8. novembra 2016, med predsedniškima kandidatoma pa sta Hillary Clinton pri demokratih in Donald Trump pri republikancih.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave se sicer Clintonovi pripisuje nekaj več možnosti za zmago, se pa njena prednost pred republikanskim kolegom Trumpom s približevanjem dneva volitev zmanjšuje in postavlja izid volitev v negotov položaj. Prav nihče si ne upa napovedati končnega izida volitev, še posebej ne v letu presenečenj, ko je bil izglasovan BREXIT. Ekonomisti in analitiki zato raje razmišljajo o možnih povolilnih scenarijih in njihovem potencialnem vplivu na globalno ekonomijo. 


PREBERITE OSTALE DUN&BRADSTREET ANALIZE TUKAJ


Tudi sami smo se v tokratni analizi vprašali, kako bi lahko zmaga enega ali drugega predsedniškega kandidata vplivala na bodočo gospodarsko aktivnost EU in Slovenije.


Kaj nam ponujata glavna predsedniška kandidata?



Ključne razlike v programu



Obdavčitev osebnih dohodkov
Dvig davkov v najvišjem razredu
Vsesplošno znižanje davkov

Obdavčitev dobičkov podjetij
Manjše spremembe
Znižanje splošne davčne stopnje iz 35% na 15%

Priseljevanje
Iskanje poti za pridobitev državljanstva
Izgon nelegalnih priseljencev

Trgovinski sporazumi
Ponovna pogajanja glede posameznih delov sporazumov
Nasprotnik sporazumom (protekcionizem),
carine za izdelke iz Mehike 35% in Kitajske 45%

Vir: https://sp.hsbc.com.my/liquid/6311.html 


Manj kot teden dni pred volitvami…

Glede na številne javnomnenjske raziskave se je prednost Clintonove pred Trumpom v zadnjih dneh pred volitvami v povprečju precej znižala in znaša zgolj še 1,7-odstotne točke.

Vir: http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html


Kaj se je v preteklosti dogajalo z gospodarstvom ZDA ob zmagi demokratov ali republikancev?

Po podatkih D&B se v volilnem letu splošna gospodarska situacija ZDA poslabša in to ne glede na to, ali je izvoljen kandidat demokratov ali republikancev. Med drugim je značilno, da se zaradi povečane negotovosti zniža prodaja na drobno, zniža se število zaposlenih v industriji, zniža se indeks zaupanja potrošnikov ter znižajo se tudi neposredne tuje naložbe. Vse omenjene spremembe so še toliko bolj izrazite, če pride do spremembe vladajoče stranke.

Na negotovosti povezanimi z volitvami predsednika v ZDA se običajno odzovejo tudi delniški trgi in sicer zgodovina pravi, da delniški indeks S&P500 doseže ob ponovni izvolitvi obstoječega predsednika +7,5% povprečen letni donos, ob menjavi predsednika pa -2,8%.



Pričakovanja ob zmagi
Demokrati
Republikanci

Delniški trgi leto po volitvah
+9,7%
+6,7%

Povprečna letna rast BDP
+4,1%
+2,2%

Povp. letna spr. javnega dolga
+4,7%
+7,9%



Kaj bi se lahko po teh volitvah dogajalo z gospodarstvom ZDA ob zmagi Clintonove ali Trumpa?

Zmaga Trumpa na volitvah bi bila večje presenečenje kot zmaga Clintonove, poleg tega je volilni program Trumpa zasnovan na bistveno bolj radikalnih spremembah, ki bi prinesle večjo negotovost v vse gospodarske segmente

V spodnji tabeli je zbran povzetek večinskega mnenja, kako bi lahko zmaga enega ali drugega vplivala na BDP, javni dolg, delnice, dolar in ceno zlata.



*Pričakovanja ob zmagi…



Delniški trgi (S&P500)
Manjši vpliv na cene delnic
Delnice znatno navzdol
Donosi obveznic navzdol

Rast BDP
Kratkoročno: zmerna rast
Dolgoročno: rahel padec

Večji delež proračunskih sredstev v socialo in infrastrukturo
Kratkoročno: rast
Dolgoročno: večji padec

Večji delež proračunskih sredstev za obrambo, manj za zdravstvo

Mednarodna trgovina
Naklonjena enotnemu trgu in prosti trgovini brez meja -  nadaljevanje trenutnega obsega mednarodne trgovine
Zagovornih protekcionizma in uvedbe carin -  zmanjšanje obsega mednarodne trgovine

Javni dolg 

Zmerno povečanje

Močno povečanje

Delovna mesta
Zvišanje minimalnih plač iz $7.25 na $12
Povečanje števila delovnih mest za 25 mio. v 10 letih

EUR/USD
Bolj verjeten ali hitrejši dvig obrestne mere - močnejši dolar
Manj verjeten ali kasnejši dvig obrestne mere -  šibkejši dolar


Zlato
$1400/unčo
$1500/unčo

* Napovedi ne morejo bitinikoli 100% zanesljive. Edina gotova zadeva je, da ni nič gotovega.


Kakšen bo morebiten vpliv izida ameriških volitev na gospodarstvo EU?

Evropska unija je največja trgovinska partnerica ZDA in obratno. Z vidika ZDA jo po uvozu sicer prekaša Kitajska, po izvozu Kanada. Skupaj ZDA opravijo največ blagovne menjave prav z EU 28 državami, sledijo Kitajska, Kanada, Mehika, Japonska, idr. Tudi z vidika EU predstavljajo ZDA največji izvozni trg, medtem ko jo pri uvozu prekaša zgolj Kitajska. Skupaj EU 28 opravi največ blagovne menjave z ZDA, sledijo Kitajska, Švica, Rusija, idr.

V letu 2015 je znašala blagovna menjava med EU in ZDA 620 mrd. EUR, od tega je znašal izvoz EU v ZDA 371 mrd. EUR in uvoz iz ZDA v EU 249 mrd. EUR. Evropska unija je torej v letu 2015 ustvarila 122 mrd. EUR presežka v blagovni menjavi z ZDA.

Za Evropo bo eden ključnih mementov po volitvah obnovitev TTIP trgovinskega sporazuma (Transatlantic Trade and Investment Partnership), ki določa trgovinske odnose med EU in ZDA. 

Ta sporazum je izredno pomemben za evropske izvoznike v ZDA, saj je s tem povezanih na sto tisoče delovnih mest in končne cene izdelkov tako v ZDA kot EU. 

Ukinitev ali bistvene spremembe sporazuma bi lahko imele vpliv na slabše bonitetne ocene v državah članicah EU, kar bi zvišalo njihove stroške posojil in posledično negativno vplivalo na javni dolg in gospodarsko rast.

Izvolitev Clintonove bi v tem pogledu pomenila verjetno nadaljevanje sporazuma z manjšimi spremembami, medtem ko bi izvolitev Trumpa lahko pomenila radikalne spremembe na tem področju, kar bi lahko v skrajnem primeru povzročilo recesijo obeh gospodarstev, tako ameriškega kot evropskega.


Kakšen bo morebiten vpliv izida ameriških volitev na gospodarstvo Slovenije?

V letu 2015 je slovensko gospodarstvo zabeležilo 47 mrd. EUR blagovne menjave s tujimi državami, od tega 2,2% z ZDA (1. mrd. EUR, presežek 162 mio. EUR) in 79% z EU (37 mrd. EUR).

Po podatkih iz D&B baze ima sicer 77 družb iz Slovenije globalno mamo s sedežem v ZDA (npr. IBM Slovenija, Luna TBWA, Microsoft, idr.) in 11 družb iz ZDA ima globalno mamo s sedežem v Sloveniji (npr. Savatech, DaweSoft, Interblock, idr.).

V letu 2015 je gospodarstvo EU zabeležilo 3.517 mrd. EUR blagovne menjave s tujino, od tega največ z ZDA (18% oz. 620 mrd. EUR, presežek 122 mrd. EUR).


Panoge, ki so najbolj povezane z blagovne menjavo EU/Slovenije z ZDA:

Stroji in mehanske naprave

Farmacevtski proizvodi

Električne naprave


Odvisnost Slovenije od ZDA (blagovna menjava 2015):

Neposredno: 1 mrd. EUR

Posredno preko EU (37 mrd. EUR * 18%) - ocena: 6,7 mrd. EUR

Skupaj - ocena: 7,7 mrd. EUR

Skupaj ocena presežka (162 mio. EUR + 6,7 mrd. EUR * 122/620): 1,5 mrd. EUR


BDP Slovenije je v letu 2015 znašal 38,5 mrd. EUR. Morebitne skrajne negativne posledice ukinitve trgovine z ZDA bi lahko znašala po zgornjem izračunu 1,5 mrd. EUR, kar predstavlja slabe 4% BDP (za primerjavo, gospodarska rast v letu 2015 je bila v Sloveniji 2,3%).


Zaključek

Izvolitev Trumpa z radikalnejšimi spremembami bi imela predvidoma večje negativne posledica na celotno svetovno gospodarstvo kot izvolitev Clintonove

Evropsko gospodarstvo je pomembno povezano z gospodarstvom ZDA, tako da bodo imele volitve posledice tudi na gospodarstvo EU in Slovenije. Slovenija neposredno ni tako močno odvisna od blagovne menjave z ZDA, posredno preko EU pa nekoliko bolj. Izvolitev Trumpa in ukinitev/zmanjšanje proste trgovine med ZDA in EU bi lahko po grobih ocenah vplivala na znižanje slovenskega BDP tudi do 4 odstotne točke

Gre pa zgolj za grobo oceno, saj ni mogoče predvideti dejanskih učinkov spremembe ameriške zunanje in ekonomske politike in prilagoditve EU/slovenskega gospodarstva novo nastalim razmeram.

Mag. Goran Dolenc

PREBERITE OSTALE DUN&BRADSTREET ANALIZE TUKAJ