• Slovenia
  • Group

VABILO NA SKLADNI ZAJTRK

Se dovolj dobro zavedate izzivov, povezanih s skladnostjo in etiko poslovanja? Znate prepoznati dejavnike tveganja, ki lahko privedejo do kompromitiranja vašega podjetja? Poznate rešitve, s katerimi lahko upravljate s svojo korporativno skladnostjo ter zaščitite vaše poslovanje?

Ne zamudite skupnega dogodka Bisnode in Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja, kjer se bomo pogovarjali o tem, kako lahko povečamo učinkovitost programa skladnosti in etike poslovanja v podjetju in s tem krepimo korporativno integriteto s pomočjo dveh elementov: učinkovitega komuniciranja in dobrega poznavanja poslovnih partnerjev.

Izredno pomembno je namreč zavedanje - poleg področij in tveganj, ki jih morajo upravljati predvsem mednarodno poslujoča podjetja in finančne institucije, kot so preprečevanje pranja denarja, preprečevanje financiranja terorizma, korupcija in podkupovanje, spoštovanje človekovih pravic in preprečevanje zlorab ter goljufij - da ima lahko nepoznavanje področja skladnosti poslovanja tudi velik negativen vpliv na podobo podjetja v javnosti in na družbo kot celoto.

Vabimo vas, da se nam pridružite 

v četrtek, 22. septembra, od 8.15 do 10.30 ure

v Čajnici Slamič, Kersnikova 1 v Ljubljani.


Glavne iztočnice razprave, ki jo bomo začeli s pomočjo dveh uvodničarjev, izkušenih strokovnjakov na svojem področju dela, Alenke Vidic, izvršne direktorice in partnerice v agenciji PROPIAR in Marka Srabotnika, Managerja poslovnih rešitev za regijo Bisnode Južni trgi,


Iztočnice bodo obsegale:

1. pomen rednega komuniciranja o skladnosti in etiki poslovanja pri krepitvi dobre korporativne kulture ter komuniciranja v primeru incidentov pri zaščiti ali povrnitvi integritete/ugleda podjetja (izbira vsebin, izbira komunikacijskih poti, prilagajanje ciljnim skupinam, pasti in spretnosti učinkovitega komuniciranja kompleksnih in občutljivih vsebin);

2. vloga večsmernega komuniciranja pri pravočasnem zaznavanju težav, odstopanj od skladnosti in etike pri zaščiti korporativne integritete;pomen dobrega poznavanja poslovnih partnerjev pri varovanju korporativne integritete;

3. povezanost komuniciranja in obvladovanja odnosov s poslovnimi partnerji z vidika tveganj za skladnost pri utrjevanju integritete na dolgi rok (»Delam to, kar govorim in govorim to, kar delam.«);

4. vpogled v edinstveno orodje za učinkovito upravljanje skladnosti in zaščito poslovanja.

Iztočnice pogovora bodo podprte s praktičnimi ponazoritvami ter raznovrstnimi primeri iz bogate prakse obeh gostujočih strokovnjakov, vsi udeleženci pa boste lahko s svojim sodelovanjem v razpravi pomagali širiti spoznanja in izkušnje na tem področju.

Razpravo bo moderirala odvetnica Jerica Jančar in generalna sekretarka EISEP.

Komu je dogodek namenjen?

Članom upravljalnih organov, risk managerjem in na splošno managerjem, regulatorjem in drugim nadzornim organom, strokovnjakom za skladnost poslovanja, strokovnjakom s področja notranje revizije, strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.


Vabljeni, da se nampridružite na skupnem zajtrku – veselimo se vaše družbe!


Bisnode Slovenija in Evropski inštitut zaskladnost in etiko poslovanja