• Slovenia
  • Group

TRI DRŽAVE NA JUŽNIH TRGIH POSKOČILE NAVZGOR

Ekipe strokovnjakov Dun & Bredstreet redno spremljanje dogajanj na svetovnih trgih, kakor tudi v posameznih gospodarstvih 132 držav. Poznavanje lokalnih razmer omogoča boljše razumevanje, analiziranje in napovedovanje dogajanja v gospodarstvu. Kaj Dun & Bredstreetovi strokovnjaki ugotavljajo v julijskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih.