• Slovenia
  • Group

Tema meseca:Tuje družbe lani ustvarile četrtino vseh prihodkov in polovico dobička

V Sloveniji je malo tujih družb – družb z večinskim tujim kapitalom, a imajo te pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. V tokratni temi meseca preverjamo, kako se razlikuje poslovanje gospodarskih družb v pretežni lasti tujega kapitala in družb, ki so pretežno v 'domači' lasti.

V tuji lasti le dobre 3 % slovenskih družb

Od kod prihaja tuji kapital in kam gre?

Tuj kapital prihaja v Slovenijo v glavnem iz EU (76 %), dobrih 10 % še vedno iz držav nekdanje Jugoslavije, usmerja pa se najbolj v predelovalne dejavnost, trgovino ter finančno zavarovalniški sektor – skupaj ti trije predstavljajo 78 % neposrednih tujih naložb v kapital slovenskih družb.


 Bisnode ugotavlja: 
Zanimivo je, da tujci v za njih najpomembnejših treh panogah višino kapitala še povečujejo: neposredne tuje naložbe v kapital družb iz predelovalnih dejavnosti iz leta 2014 na 2015 so se povišale za 15 %, v trgovini za 9 %, v finančno zavarovalniški dejavnosti pa za 27 %. Tuji kapital je močno prisoten v dveh, za slovensko gospodarstvo najpomembnejših dejavnostih: v trgovini in predelovalnih dejavnostih, kjer že dosega tretjino ali več celotnega kapitala.Tuje družbe 30 % bolj učinkovite in dvakrat bolj donosne od domačih

Tuje in domače družbe smo primerjali z gospodarskimi družbami (d.o.o. in d.d.).

Bisnode ugotavlja:
Bisnode ugotavlja: 
Bisnode ugotavlja:
Bisnode ugotavlja:

Tuje družbe upravljajo dobro petino vseh sredstev in kapitala v slovenskem gospodarstvu. Še več: višina kapitala v upravljanju se je iz leta 2014 na 2015 povišala za kar 18 %, predvsem na račun tujega kapitala.

Lani so tuje družbe ustvarile dobro četrtino vseh prihodkov in skoraj polovico dobička. Bolj kot domače družbe so tuje s prodajo usmerjene na izvozne trge, čeprav oboji še vedno glavnino prihodkov ustvarijo na slovenskem trgu.

Za tuje družbe velja tudi 30 % višja učinkovitost in več kot 2-krat višja dobičkonosnost poslovanja.
Dodana vrednost na zaposlenega v tujih družbah je znatno višja od dodane vrednosti na zaposlenega v domačih družbah, posledično so velike razlike tudi v povprečnih mesečnih plačah zaposlenih.


Tuje družbe manj zaznamovane z negativnimi dogodki


Bisnode ugotavlja:
Tuje družbe so za približno polovico manj zaznamovane z blokadami transakcijskih računov, davčnimi izterjavami in ostalimi negativnimi dogodki.


Pod črto: tuje družbe v vseh pogledih prekašajo domače

Bisnode ugotavlja:
Splošna finančna ocena tujih družb je 'dobro' in je višja od domačih družb, za katere velja 'povprečna' ocena. Tuje družbe sodijo v razred z zelo majhno verjetnostjo blokade v prihodnje, za domače pa velja povprečna verjetnost. Če domače družbe poravnavajo svoje obveznosti od 1 do 7 dni po valuti, se tuje raje odločajo za plačila pred valuto računa. Tudi Bisnode indeks uspešnosti BSX kaže v prid tujih družb. Verjetnost propada domačih in tujih družb je nizka.


mag. Goran Dolenc