• Slovenia
  • Group

Tema meseca: Slovenske družbe s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije vsako leto podvojijo dobiček.

Tokrat analiziramo, kako dobro je naložen slovenski kapital v podjetjih, ki imajo sedež v državah nekdanje Jugoslavije, natančneje na Hrvaškem, v BiH ter v Srbiji. In obratno: kako je naložen kapital iz omenjenih držav v slovenskih podjetjih.

V analizo navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom iz držav bivše Jugoslavije so bile vključene le žive gospodarske družbe, ne glede na višino navzkrižnega lastniškega deleža. Za našo analizo so relevantni samo kazalniki in trendi.

  

Južni sosedi nam pomagajo zagnati gradbeništvo


Bisnode ugotavlja:
Slovenski kapital išče svoje mesto na trgih bivše Jugoslavije predvsem v trgovini in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih; v obratni smeri pa kapital iz trgov nekdanje skupne države išče svoje mesto v Sloveniji predvsem v gradbeništvu in transportni dejavnosti.Uspešnost poslovanja skozi prizmo učinkovitosti, stabilnosti in dobičkonosnosti


Bisnode ugotavlja:
Analiza navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije razkriva, da se slovenske družbe s tem tujim kapitalom lahko pohvalijo z bolj stabilnimi viri financiranja in predvsem dobičkonosnim poslovanjem, medtem ko družbe na Hrvaškem, v BIH in Srbiji s slovenskim kapitalom dosegajo bistveno višjo učinkovitost poslovanja in hitreje povečujejo svoje prihodke.


mag. Goran Dolenc