• Slovenia
  • Group

Tema meseca: NAJUSPEŠNEJŠA TRGOVINA NA DEBELO S FARMACEVTSKIMI IZDELKI TER MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI

Trgovina je v vsakem gospodarstvu med ključnimi dejavnostmi, pa naj bo to po številu subjektov, ustvarjenih prihodkih ali kateremkoli drugemu kazalniku. Zato smo pod drobnogled vzeli trgovsko dejavnost in ugotavljali uspešnost poslovanja v tej panogi v zadnjih letih.

Analiza je bila pripravljena na osnovi agregatnih finančnih podatkov za gospodarske družbe (d.d.-ji in d.o.o.-ji) v obdobju 2013–2015. Zanimalo nas je več, kot le to, ali ta dejavnost v Sloveniji raste oz. se krci, ali bolje posluje trgovina na drobno, na debelo ali prodaja avtomobilov; osredotočili smo se na vprašanje, katere dejavnosti znotraj trgovine so gonilo razvoja te dejavnosti.
10 trgovskih dejavnosti ustvari glavnino prihodkov v trgovini

2/3 vseh prihodkov v trgovini je leta 2015 ustvarilo top 10 trgovskih dejavnosti. Da bi ugotovili, katere dejavnosti v trgovini so v absolutnem vrhu po večini kazalnikov, smo vsako od pod-dejavnosti rangirali po številu doseženih točk glede na naslednje postavke: višina prihodkov, rast prihodkov, dodana vrednost na zaposlenega, višina place, učinkovitost poslovanja, stabilnost poslovanja, dobičkonosnost kapitala in dobičkonosnost sredstev.

Agrokor: v nevarnosti so 4 % delovnih mest v regiji

Agrokor, največja prehrambeno-trgovska veriga v regiji, se je po visokem zadolževanju za potrebe agresivnega širjenja znašla v likvidnostnih težavah. Preko 3 mrd evrov dolga do bank in preko 2 mrd evrov dolga do dobaviteljev vzbuja skrb pred nezmožnostjo poplačila. Koncern je strateškega pomena v prvi vrsti za Hrvaško. Njegov morebiten propad pa bi imel pomembne posledice na vsa gospodarstva v regiji.


Skupina Agrokor predstavlja izredno pomemben delež v trgovski dejavnosti v regiji, trgovska dejavnost pa predstavlja dobro 1/3 vseh prihodkov gospodarstev v regiji. V letu 2015 je skupina:Bisnode ugotavlja:
Končnega rezultata ni mogoče napovedati, ocenjujemo pa, da je v povprečju v nevarnosti približno 4 % delovnih mest in izpad 2,5 % prihodkov na gospodarstvo v regiji. Reševanje Agrokorja zato ne bo prepuščeno trgu, temveč se vanj aktivno vključujejo banke upnice, nepoplačani dobavitelji in tudi hrvaška vlada.