• Slovenia
  • Group

Tema meseca: Državna podjetja: od dobička v 2014 do 377-milijonske izgube v 2015

Septembra smo pod drobnogled vzeli državna podjetja, analizirali njihovo poslovanje v letu 2015 in primerjali s poslovanjem v predhodnem letu.

Pod državno lastništvo v gospodarskih družbah smatramo neposredno lastništvo Republike Slovenije, kot tudi posredno lastništvo preko državnih skladov (KAD in SDH), občin ter drugih državnih agencij in ustanov.

Komu je lastnik država?

Kako gospodarna je bila država v 2015?

Lani je bilo poslovanje državnih podjetij slabše kot v letu 2014 – upadli so prihodki, znižala se je dodana vrednost na zaposlenega, dobiček (463 mio EUR v 2014) se je predvsem na račun visokih izgub v energetskem sektorju pretvoril v 377 mio EUR visoko izgubo. Dobički so se najbolj znižali oz. izgube povečale v energetiki in poslovnih dejavnostih. Najbolj pozitivne spremembe pa so v tem obdobju zabeležile panoge gostinstvo, trgovina in informatika.

 

Skoraj četrtina državnih podjetij z najvišjo bonitetno odličnostjo

Ena izmed najbolj prepoznavnih ločnic med poslovnimi subjekti v Sloveniji glede zaupanja in verodostojnosti poslovanja je podeljen certifikat bonitete odličnosti. Ta temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih.

Več kot polovica podjetij, v katerih ima država svoj delež, je bonitetno odličnih. Skoraj četrtina pa jih izpolnjuje celo kriterije za pridobitev najvišje ocene bonitetne odličnosti AAA.


Najboljših 5 državnih podjetij v 2015


Državna podjetja z več kapitala, nedržavna bolj učinkovita in dobičkonosna


Vas zanima, kakšne analize smo že pripravili? 

Preberite pretekle Biltene. Najdete jih TUKAJ!