• Slovenia
  • Group

SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 2016: RAST, RAST, RAST!

Junija smo pod drobnogled vzeli poslovanje 124.465 gospodarskih subjektov, ki so oddali finančne podatke, v Sloveniji v letu 2016. Ključna ugotovitev? Slovensko gospodarstvo je v letu 2016 poslovanje vidno izboljšalo.

'Krivec' za to so predvsem gospodarske družbe – pretežno mikro, pa tudi srednje in majhne enote – še posebej tiste, ki so usmerjene tudi na izvozne trge znotraj EU. Med najuspešnejšimi panogami so bile trgovina, predelovalne dejavnosti, finančno zavarovalniški sektor in tudi promet in skladiščenje. Kako jim je to uspevalo, si oglejte v nadaljevanju.

SPRIČEVALO SLOVENIJE V LETU 2016 GLEDE NA LETO 2015:

94% PRIHODKOV USTVARILE GOSPODARSKE DRUŽBE

Bisnode ugotavlja: Najbolj so prihodke povečali s.p.-ji: za 7,7 %; gospodarske družbe za 4,4 %. Slednje so ustvarile skoraj 94 % vseh prihodkov. Skoraj polovico prihodkov ustvarijo velike enote, najvišja rast prihodkov pa je lani uspela mikro enotam – za kar 16,8 %.Bisnode ugotavlja: Največ, 52 % celotnega dobička, so lani ustvarile velike enote, ki so zabeležile tudi najvišjo, kar 165-odstotno rast čistega dobička glede na leto poprej.

STABILNEJŠA STRUKTURA FINANČNIH VIROV

Po upadanju sredstev vse od krize v letu 2008 se je negativni trend ustavil: sredstva gospodarskih subjektov so se lani ponovno povečala iz 90 na 94 mrd € (+ 4 %). Spremembe v gibanju sredstev in kapitala so v lani pripeljale do še stabilnejše strukture finančnih virov, kjer je delež kapitala po novem že 47 %. Ugotovimo, da se je v letu 2016 izboljšala tako kratkoročna kot dolgoročna likvidnost poslovanja.
Kratkoročna stabilnost finančnih virov se je med leti 2015-2016 najbolj dvignila v panogi:

VEČ KOT ZA POLOVICO BOLJ DOBIČKONOSNI, A ENAKO UČINKOVITI

Učinkovitost poslovanja, merjena z obratom sredstev:


Dobičkonostnost sredstev (ROA) in kapitala (ROE):


Bisnode ugotavlja: Bistveno – za več kot polovico – sta se v letu 2016 povečali dobičkonosnost sredstev (ROA) in dobičkonosnost kapitala (ROE). Za to so bile najbolj zaslužne velike gospodarske družbe.


25.000 NOVIH ZAPOSLENIH, VIŠJA DODANA VREDNOST

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je v letu 2016 povečalo za več kot 25.000 ali za več kot 5 % - v relativnem smislu še najbolj pri s.p-jih, v gostinski dejavnosti. V absolutnem številu je največ novih zaposlitev prispevala panoga predelovalnih dejavnosti, preko 8.000.


Dvig povprečne mesečne plače:

Višja dodana vrednost na zaposlenega:

Bisnode ugotavlja: Najvišjo dodano vrednost dosegajo v gospodarskih družbah, in sicer 42.094 €, precej nižjo SP-ji in zadruge. Večje enote dosegajo večjo dodano vrednost na zaposlenega, tj.  53.683 € v letu 2016.