• Slovenia
  • Group

Skoraj polovica slovenskih podjetij plačuje v roku

Dun & Bradstreet, strateški partner skupine Bisnode, v analizi plačilne discipline za leto 2015 ugotavlja, da ta ostaja na približno enaki ravni kot leto poprej. V analizo, ki zajema podatke o plačilih za več kot 5 milijard transakcij več kot 27 milijonov subjektov, je bilo vključenih 32 večinoma evropskih držav.

KAKŠNI PLAČNIKI SO EVROPSKI SUBJEKTI?

Dobra 1/3 računov je plačanih v roku.
52,1 % računov je plačanih z zamudo do 30 dni. 3,5 % z zamudo > 90 dni.

KAJ PA PLAČILNA DISCIPLINA V SLOVENIJI?

Smo nad evropskim povprečjem.

44,1 % računov je plačanih v roku.

2,3 % računov plačanih z zamudo več kot 90 dni.