• Slovenia
  • Group

Samo desetina neoddajnikov bilance za leto 2014 letos še posluje brez negativnega dogodka

Preberite temo decembrskegaBiltena, v kateri razkrivamo, da samo desetina neoddajnikov bilance za leto 2014 letos še posluje brez negativnega dogodka.

54. člen ZGD-1 slovenskim družbam in podjetnikom med drugim veleva, da v treh mesecih po koncu poslovnega leta AJPES-u oddajo letno finančno poročilo. V nadaljevanju jih imenujemo podjetja.

Tega pa kljub zakonski obvezi ne storijo vsi. V Bisnode smo se vprašali, kakšne so značilnosti teh podjetij in kaj se z njimi dogaja leto dni po tem, ko še vedno niso izpolnila zakonske obveznosti iz zgornjega odstavka. Analizirali smo negativne dogodke med katere spadajo podjetja, ki so bila izbrisana, v likvidaciji, insolventna, s statusom 'pozor', davčni neplačniki in podjetja z blokiranim računom. Število podjetij, ki za poslovno leto 2014 niso oddala finančnih podatkov, oddala pa so jih leto poprej, je 2841.Največ nevzornih podjetij je registriranih v Osrednjeslovenski regiji, in sicer kar 44,8 % vseh neoddajnikov. V Koroški regiji so najbolj vestni, saj finančnih podatkov ni oddalo slab 1 % vseh analiziranih. Gradbeništvo je dejavnost v kateri je bilo skoraj 28 % vseh podjetij, ki za leto 2014 pristojnim organom niso posredovala finančnih podatkov.1.840 ali 64,8 % analiziranih podjetij ima domač kapital. Najmanjši delež neoddajnikov bilanc, tj. 3,8 % pa je podjetij z mešanim kapitalom.

 


Neoddajniki finančnih podatkov za leto 2014 ne izpolnjujejo pogojev za izračun finančne ocene* v finančnem letu 2014, zato smo analizirali njihovo finančno oceno za leto 2013.

Podjetij, ki so lani dosegla odlično ali dobro finančno oceno je 7,2 %; povprečnih, podpovprečnih in slabih pa 31,9 %. Neocenjenih podjetij, ki v letu 2014 niso izpolnjevali pogojev za izračun ocene, je bilo kar 60,9 %. Vidimo še, da že leto poprej kar 92,9 % podjetij, ki v letu 2014 niso oddali bilance, ni doseglo finančne ocene A ali B.

* Pogoji za izračun finančne ocene so: od 0 morajo biti večji skupni ter poslovni prihodki, skupni odhodki sredstva, obveznosti in kratkoročne obveznosti, delež kapitala mora biti večji od -20 %, subjekt pa mora poslovati več kot 12 mesecev. Dodatni pogoj za izračun je, da mora biti podjetje ustanovljeno pred 1. 1. in letnico finančnih podatkov. Bonitetna ocena pa se ne izračuna se finančne iz zavarovalniške dejavnosti.
Med 2.841 podjetij jih je samo 306 ali 10,8 %
, ki kljub temu, da bilance za 2014 niso oddala, letos poslujejo povsem običajno. 19,5 % ali 553 neoddajnikov je letos izbrisanih, blokiranih pa je 12,5 % analiziranih podjetij.

686. člen ZGD-1 veleva, da se podjetje, ki AJPES-u ne predloži podatkov o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, kaznuje z globo od 6.000 do 40.000 evrov.


 

Podjetja, ki za 2014 niso oddala bilance, smo primerjali s podjetji, ki finančnih podatkov niso oddali za leto 2013. Teh je bilo 2.401.

89,2 % podjetij, ki niso oddala finančnih podatkov v letu 2014, je že v prvih devetih mesecih leta 2015 zabeležilo negativen dogodek.

Analiza negativnih dogodkov za skupino podjetij, ki finančnih podatkov ni oddala v letu 2013 je pokazala, da je naslednjem letu poslovanja negativni dogodek zabeležilo 98,8 % podjetij. V letu 2015 pa je takšnih že 99,5 % podjetij.

Pričakujemo lahko, da bo večina od 306 podjetij, ki za lansko leto niso oddala finančnega poročila, a kljub temu letos niso zabeležila negativnega dogodka, tega zabeležilo do konca leta 2015. Prav tako lahko na podlagi analiz neoodajnikov bilance v 2013 sklepamo, da se bo povečalo število izbrisanih podjetij.