• Slovenia
  • Group

Pregled sektorja oskrbe z električno energijo, plinom in paro v letu 2015

V Bisnode smo se vprašali, kakšne so značilnosti družb v sektorju oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter kako so te družbe poslovale v primerjavi s finančnim letom 2013 in celotnim gospodarstvom. Po naših podatkih je število družb, ki so aktivne in imajo registrirano dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro 1.676.

Slovenski energetski trg dobro deluje in je uspešno integriran v skupni notranji energetski trg EU. Posledice ugodnih razmer so veliko število udeležencev in likvidna borza električne energije, ki daje dober cenovni signal za konkurenčne razmere. Poraba električne energije je leta 2014 ostala na enaki ravni kot leto prej, poraba zemeljskega plina pa se je zmanjšala. Cene energentov, tako električne energije kot zemeljskega plina, so bile rekordno nizke.

Na področju električne energije je bil zimski žled v začetku leta dogodek, ki je izjemno vplival tako na odjemalce električne energije, kot tudi operaterje oziroma sam elektroenergetski sistem, saj so bili porušeni trije ključni daljnovodi, zaradi česar je bilo nekaj časa brez oskrbe več kot sto tisoč odjemalcev.

V Bisnode smo se vprašali, kakšne so značilnosti družb v sektorju oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter kako so te družbe poslovale v primerjavi s finančnim letom 2013 in celotnim gospodarstvom. Po naših podatkih je število družb, ki so aktivne in imajo registrirano dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro 1.676.

Analiza prikazuje, v katerih regijah je največ registriranih družb, analizirali pa smo tudi sektor po velikosti in obliki. Pogledali smo, kakšno bonitetno oceno imajo analizirane družbe, koliko družb predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost in kakšno likvidnost imajo podjetja v panogi. Analizirali smo tudi negativne dogodke v letu 2015. Med slednje spadajo družbe, ki so bile izbrisane, podjetja v likvidaciji, insolventne družbe, subjekti s statusom pozor, davčni neplačniki in podjetja z blokiranim tekočim računom.

PRENESITE CELOTNO ANALIZO TUKAJ>>