• Slovenia
  • Group

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: GONILNA PANOGA, VSE MOČNEJE PRISOTNA NA ZAHTEVNIH EVROPSKIH TRGIH

Predelovalne dejavnosti so druga najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji. Čeprav v tej dejavnosti posluje le dobrih 12 % vseh gospodarskih subjektov, ti ustvarjajo 30 % celotnih prihodkov slovenskega gospodarstva. V letu 2016 je predelovalna dejavnost tako ustvarila dobrih 26 milijard evrov prihodkov iz prodaje, celotno slovensko gospodarstvo pa slabih 87 milijard evrov.

Kaj je dobro vedeti o predelovalni dejavnosti v Sloveniji?


Dolgoročne obveznosti se nižajo, dobiček raste


Prihodki iz prodaje v letu 2016 navzgor za 4,4 %

V letu 2016 je predelovalna dejavnost ustvarila 30 % prihodkov iz prodaje celotnega slovenskega gospodarstva. Predelovalne dejavnosti so panoga, ki je vse močneje prisotna na zahtevnih evropskih trgih.


Izziv: zaloge in rast stroškov dela

Predelovalna dejavnost je v povprečju nekoliko bolje ocenjena od povprečja slovenskega gospodarstva (višja splošna finančna ocena, nižja verjetnost blokade, manjša je verjetnost propada), je pa tudi nadpovprečno povezana z negativnimi dogodki poslovanja (večji delež insolventnih, davčnih neplačnikov, REK nepredlagateljev in blokiranih). Glavna izziva v dejavnosti sta predvsem povečevanje zalog in visoka rast stroškov dela.


Tri poddejavnosti pod drobnogledom

Pod drobnogled smo vzeli tri poddejavnosti: proizvodnjo živil, proizvodnjo pijač ter proizvodnjo kemikalij in kemijskih izdelkov.


Proizvodnja živil: rast prodaje, a le malo prodajo v tujino

V proizvodnji živil je zaznati povečevanje dobičkonosnosti, izboljševanje solventnosti in povečanje števila zaposlenih. Plače in dodana vrednost na zaposlenega so nižje od povprečja v predelovalni dejavnosti. Proizvodnja živil sicer beleži rast prodaje, vendar se sooča z nizkim deležen prodaje na tujih trgih.


Proizvodnja pijač: nadpovprečne plače in dodana vrednost

Tudi proizvodnja pijač beleži nizek delež prodaje na izvoznih trgih. Število zaposlenih se sicer znižuje, dodana vrednost in plače pa so bistveno nad povprečjem predelovalne industrije. Prav tako se povečuje dobičkonosnost.


Proizvodnja kemikalij: izjemno veliko prodajo v tujini

V proizvodnji kemikalij in kemijskih izdelkov so plače in dodana vrednost bistveno nad povprečjem krovne dejavnosti, dobičkonosnost je visoka in se povečuje, delež prodaje v tujini je izjemno visok, število zaposlenih pa stagnira.