• Slovenia
  • Group

Poslovanje Bisnode naročnikov v letu 2016 glede na slovensko gospodarstvo

V tokratni analizi smo proučevali uspešnost Bisnode naročnikov glede na slovensko gospodarstvo v letu 2016. V analizo so bili vključeni vsi Bisnode naročniki, razen tistih subjektov zavezanih k reviziji, za katere do časa priprave analize nismo prejeli soglasja za uporabo njihovih finančnih podatkov za potrebe nadaljnje obdelave.

Bisnode naročniki lahko leto 2016 označijo kot zelo uspešno. Podobno kot na nivoju celotnega gospodarstva so tudi sami povečali prihodke, profitno maržo, dobičkonosnost in solventnost.


Kako pomemben delež slovenskega gospodarstva predstavljajo Bisnode naročniki?

Kot razkrivajo podatki za leto 2016, igrajo Bisnode naročniki še kako pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Predstavljajo namreč več kot polovico slovenske gospodarske moči, pa naj gre za sredstva, kapital, prihodke ali dobiček.


* Številke ne vključujejo družb, Bisnode naročnikov, ki so zavezani k reviziji, sicer bi bili deleži še višji.


Razlike v poslovanju Bisnode naročnikov in slovenskega gospodarstva v letu 2016

Tabela zgoraj nazorno prikazuje, da Bisnode naročniki prekašajo povprečje slovenskega gospodarstva v prav vseh izbranih kazalnikih poslovanja:


 Neto profitna marža je v primeru Bisnode naročnikov za +4,7% višja od povprečja slovenskega gospodarstva;
 Učinkovitost (obrat sredstev) je v primeru Bisnode naročnikov za +5,3% višja od povprečja slovenskega gospodarstva;
 Dobičkonosnost sredstev (ROA) je v primeru Bisnode naročnikov za +10,2% višja od povprečja slovenskega gospodarstva;
 Dobičkonosnost kapitala (ROE) je v primeru Bisnode naročnikov za +1,9% višja od povprečja slovenskega gospodarstva;
 Solventnost (dolgoročna likvidnost zaradi višjega deleža kapitala v sredstvih) je v primeru Bisnode naročnikov za +8,1% višja od povprečja slovenskega gospodarstva.