• Slovenia
  • Group

Pasti analiz, ki se jim morate izogniti (Nicke Rydgren, Bisnode)

Ker lahko dostopamo do velikih količin podatkov, ki olajšajo sprejemanje odločitev, se nam zdi, da nam ni treba več veliko razmišljati - navsezadnje številke povedo vse, mar ne?

"No, ja in ne," pravi Nicke Rydgren, vodja profesionalnih storitev in analize v Bisnodu.

"Tako ogromne količine podatkov ustvarjajo še večje izzive za nas, ki jih interpretiramo, prioritiziramo in delamo sklepe na podlagi teh podatkov." Nick Rydgren pravi, da je ključ za uspešno interpretacijo podatkov vpogled, kako velike količine informacij vplivajo na nas in naše sprejemanje odločitev.  

NIHČE NI IMUN NASKLEPANJE PREHITRIH ZAKLJUČKOV 

"Možgani iščejo vzorce, ki so že poznani in jim ni všeč, ko najdejo vzorce, ki se ne ujemajo z že poznanim. To je temeljna lekcija za vse, ki morajo interpretirati kompleksne in nestrukturirane podatke - ali velike količine podatkov, ki jih imenujemo tudi "big data". Obdelava podatkov vam lahko pove ogromno o vaših strankah in njihovih zahtevah, ampak ni tako enostavno, kot zgolj razporejanje podatkov v skupine na najbolj očiten možen način."

 "Enostavno je najti odgovore, ki jih iščete in želite najti. Nihče ni imun pred sklepanjem prehitrih zaključkov ali pred globoko vkoreninjenimi predstavami o tem, kakšne so stvari. Vsem je velik izziv iti izven svojih referenčnih okvirov, ampak to je ključno, če želite dobiti karkoli koristnega iz podatkov."

 "Sami podatki niso vredni nič," pravi Nicke Rydgren, "in če jih imate veliko, lahko količina hitro postane ovira. Šele ko so podatki organizirani in pravilno interpretirani, dobijo vrednost." 

"Na žalost se naši možgani pogosto že prej odločijo, kakšne odgovore želijo najti. Zato se pri toliko strateških odločitvah zgodi, da pozneje ugotovimo, da smo spregledali ogromne spremembe ali nove trende. Znaki so tam, ampak odločite se videti vzorce, ki jih iščete, kar vas lahko drago stane," pravi Nicke Rydgren.

POT DO USPEHA PRI ANALIZI 

Kako torej izklopiti naše lastne vnaprejšnje hipoteze? S postavljanjem pravih vprašanj, preden začnete iskati odgovore.

"Če pogledate cilje svojega podjetja in jih obrnete v prioritete in stvari, ki se morajo spremeniti, lahko pogosto oblikujete vprašanja, ki dejansko nekaj pomenijo. Da bi vaše analize postale smiselne, se morate prisiliti v to, da ste specifični in prioritizirati. Postaviti pravo vprašanje sicer ni tako preprosto, ker vaša vprašanja izhajajo iz vas in vaših obstoječih miselnih vzorcev."  

 "Običajno nas prav s postavljanjem pričakovanega vprašanja možgani ukanejo in peljejo po isti poti. Zato morate točno vedeti, na katero vprašanje želite odgovor in biti odprti za nepričakovanje odgovore. Za pot do uspeha pri analizi je torej treba razumeti, kako vaši možgani delujejo in kako želijo ubrati bližnjice ter narediti prehitre ali pričakovane zaključke. Pogosto je za maksimiziranje vrednosti analize in ustvarjanje pametnih podatkov potrebna strukturirana metodologija." ■


4 POGOSTE NAPAKE PRI INTERPRETACIJI VELIKIH KOLIČIN KOMPLEKSNIH PODATKOV 

1. Najdete odgovor in ste zadovoljni. Svet okrog nas se neprestano spreminja in podatki se spreminjajo z njim. Zanašanje na pametne podatke (smart data) je neprestano delo.

2. Najprej oblikujete odgovor in ga potem iščete v podatkih. Ni slabo imeti hipoteze, a izogibajte se definiranju odgovora vnaprej. Ni slabo imeti hipoteze, a odločati se vnaprej ni dobro. Če želite samo potrditi hipotezo, boste zagotovo uspeli - možgani se ne želijo motiti in ne želijo, da se dvomi v njihovo vizijo sveta. Hipoteza mora biti zatorej kritično preizkušena, če želite, da ima rezultat kaj dodane vrednosti.

3. Iskanje korelacij, ki nimajo neposredne povezave. Povečanje v številu utopitev istočasno, kot se je povečala prodaja sladoleda, ne pomeni nujno, da je sladoled nevaren. Navsezadnje sta oba odvisna od vročega in sončnega vremena. "Tako se zgodi veliko napak: najdete povezave, a ne raziščete, ali so odvisne druga od druge ali pa imajo skupni tretji dejavnik. Povečanje prodaje v povezavi z oglaševalsko kampanjo ne pomeni nujno, da je kampanja povzročila povečanje prodaje," pravi Nicke Rydgren.

4. Delanje na lastno pest. Raje diskutirajte s sodelavcem, ki je nevtralen. Težko je napredovati v analizi, ker so možgani hitri in delajo lastne zaključke.