• Slovenia
  • Group

Mikro Slovenija - Izpostavljamo- Marec 2017

DAVČNI NEPLAČNIKI - FEBRUAR 2017

Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi naplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred objavo presegajo 5.000 evrov ter so starejši od 90 dni.

Datum zajetja podatkov: 24. 3. 2017


TRANSAKCIJE V TUJINO – FEBRUAR 2017

Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Urad RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT.

Datum zajetja podatkov: 24. 3. 2017


SKLENJENA JAVNA NAROČILA - FEBRUAR 2017

Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnem naročanju in razpisane dokumentacije.

Datum zajetja podatkov: 24. 3. 2017


DINAMIČNA OCENA LIKVIDNOSTI – FEBRUAR 2017

Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokade vseh odprtih TRR-jev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z 75 – odstotno verjetnost blokade.

Datum zajetja podatkov: 24. 3. 2017