• Slovenia
  • Group

MIKRO SLOVENIJA – IZPOSTAVLJAMO

DAVČNI NEPLAČNIKI – NOVEMBER 2016

Devčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi naplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred objavo presegajo 5.000 evrov ter so starejši od 90 dni.


Datum zajetja podatkov: 13. 12 2016


TRANSAKCIJE V TUJINO – NOVEMBER 2016

Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Urad RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT.

Datum zajetja podatkov: 13. 12. 2016


SKLENJENA JAVNA NAROČILA - NOVEMBER 2016

Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnem naročanju in razpisane dokumentacije.

Datum zajetja podatkov: 13. 12. 2016

DINAMIČNA OCENA LIKVIDNOSTI – NOVEMBER 2016

Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokade vseh odprtih TRR-jev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z 75 – odstotno verjetnost blokade.

Datum zajetja podatkov: 13. 12. 2016