• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - Slovenija - Marec 2017

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad v Sloveniji.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

V februarju 2017 se je v Sloveniji ustanovilo 1.670 gospodarskih subjektov, kar je za 6,8 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.792. V primerjavi z januarjem 2017 pa se jih je ustanovilo za 14,3 ODSTOTKA manj.


IZBRISI PODJETIJ

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Februarja 2017 se je v Sloveniji izbrisalo 899 gospodarskih subjektov, kar je za 38,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s predhodnim mesecem pa se jih je izbrisalo za kar 48,5 ODSTOTKA oz. 846 manj. BLOKADE

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.

Februarja letos je bilo blokiranih 7.784 subjektov, kar je za 18,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 9.522 subjektov. V primerjavi z januarjem 2017, ko je bilo blokiranih 7.899 subjektov, pa samo za 1,5 ODSTOTKA manj.

 

NAROKI

Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.

Februarja je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 82 narokov manj, v primerjavi z januarjem 2017 pa je bilo razpisanih le 50 narokov manj.


INSOLVENČNI POSTOPKI

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.


V februarju 2017 je bilo v Sloveniji oklicanih 347 novih insolventnih postopkov – to je za 2,5 ODSTOTKA manj kot v predhodnem mesecu in za 11,7 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo oklicanih 393.