• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - Slovenija - Februar 2017

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad v Sloveniji.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

Število novoustanovljenih podjetij zajemagospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih seizvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenihpodjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

V decembru 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.276 gospodarskih subjektov, kar je za 7,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.381. V letu 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 19.901 gospodarskih subjektov, kar je za 2,2 odstotka manj kot v letu poprej. Povprečno se jih je na mesec ustanovilo 1.658; najmanj avgusta (1.205), največ pa januarja (2.154).


IZBRISI PODJETIJ

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Decembra 2016 se je v Sloveniji izbrisalo 786 gospodarskih subjektov, kar je za 67 odstotkov manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. V primerjavi z novembrom 2016 pa se jih je izbrisalo za 26,5 odstotka manj. Lani se je v Sloveniji izbrisalo 11.289 gospodarskih subjektov, kar je za 14,8 odstotka manj kot v letu 2015. Povprečno se je na mesec izbrisalo 941 gospodarskih subjektov – najmanj v juliju (603) in največ v februarju (1.458).


BLOKADE

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.

Decembra lani je bilo blokiranih 7.858 subjektov, kar je za 11,7 odstotka manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, ko je bilo blokiranih 8.898 subjektov.
V letu 2016 je bilo na mesec v povprečju blokiranih 8.838 gospodarskih subjektov, kar je v primerjavi z letom poprej za 19,3 odstotka manj, saj jih je bilo v letu 2015 v povprečju blokiranih 10.546. Lani smo največ blokad beležili maja (9.682), najmanj pa decembra (7.858).NAROKI

Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.

Decembra je bilo v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta razpisanih 110 narokov manj, v primerjavi z novembrom 2016 pa je bilo razpisanih 218 narokov manj.  V letu 2016 je bilo skupaj v Sloveniji razpisanih 6.596 novih narokov, kar je za 19,2 odstotka manj kot v letu 2015. Mesečno je bilo novih narokov v povprečju razpisanih 550; najmanj v avgustu (170) in največ v marcu (710).


INSOLVENČNI POSTOPKI

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.

V decembru 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 397 novih insolventnih postopkov – to je za 2,1 odstotka več kot v predhodnem mesecu in za 16,1 odstotka več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Lani je bilo v Sloveniji bilo oklicanih 4.505 novih insolventnih postopkov, kar je za 1,5 odstotka manj kot v letu 2015. Povprečno je bilo na mesec oklicanih 375 novih insolventnih postopkov – najmanj avgusta (220) in največ junija (462).