• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Slovenija

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad v Sloveniji.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

V novembru 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.537 gospodarskih subjektov, kar je le za 0,3 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju lani, vendar pa za 21,9 ODSTOTKA manj kot v predhodnem mesecu.IZBRISI PODJETIJ

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Novembra se je v Sloveniji izbrisalo 1.069 gospodarskih subjektov, kar je za 12,3 ODSTOTKA manj kot se jih je izbrisalo v enakem obdobju lani. V primerjavi z oktobrom 2016 pa se jih je izbrisalo za kar 57,7 ODSTOTKA več.


BLOKADE

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.

Novembra letos je bilo blokiranih 8.671 subjektov, kar je za dobrih 16,3 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 10.365 subjektov.


NAROKI

Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.

V letošnjem novembru je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 144 narokov manj, v primerjavi s predhodnim mesecem pa je bilo razpisanih za 21 narokov manj.


INSOLVENČNI POSTOPKI

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.

V novembru 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih 398 novih insolventnih postopkov – to je za 17,2 ODSTOTKA več kot v predhodnem mesecu, toda le za 0,8 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju lani.