• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - oktober 2015

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij, insolvenčnih postopokov in blokad v oktobru 2015.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – OKTOBER 2015


Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.

V oktobru je bilo največ podjetij ustanovljenih v SLOVENIJI, najmanj pa v SRBIJI. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število novoustanovljenih podjetij znižalo v vseh državah, razen v BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer se je zvišalo. Največji padec novoustanovljenih podjetij je zabeležila SLOVENIJA, in sicer za kar 11,6 ODSTOTKA.

Kljub padcu je Slovenija oktobra še vedno imela najvišji delež novoustanovljenih podjetij – 1,41 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA0,30 ODSTOTKA. To pomeni, da se je v SLOVENIJI ustanovilo eno novo podjetje na vsakih 70, v SRBIJI pa na vsakih 330 podjetij.


 DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – OKTOBER 2015

 

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.

 Oktobra je bilo največ podjetij izbrisanih na HRVAŠKEM, najmanj pa v SRBIJI. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je število izbrisanih podjetij zmanjšalo tako na HRVAŠKEM kot v SRBIJI, v SLOVENIJI pa se je povečalo za kar 14,2 ODSTOTKA. Oktobra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA0,98 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA 0,10 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 100, v SLOVENIJI na vsakih 170, v SRBIJI pa na vsakih 1.000 podjetij.

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – OKTOBER 2015
 

 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.


 V oktobru je bilo novih insolvenčnih postopkov največ začetih v SLOVENIJI, najmanj pa na HRVAŠKEM. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število na novo insolventnih podjetij zmanjšalo v vseh državah; največ na HRVAŠKEM, za kar 80,5 ODSTOTKA. Oktobra je najvišji delež novih insolventnih podjetij še vedno beležila SLOVENIJA0,21 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA0,05 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 470 podjetij, v SRBIJI na vsakih 650, na HRVAŠKEM pa na vsakih 2.000 podjetij.

DELEŽ BLOKAD – OKTOBER 2015


 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Oktobra je bilo ponovno največ podjetij z blokado v BOSNI IN HERCEGOVINI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število blokiranih podjetij povečalo le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 4,5 ODSTOTKA; v ostalih državah se je zmanjšalo. Najbolj se je zmanjšalo na HRVAŠKEM, za 25,4 ODSTOTKA. Oktobra je bilo ponovno največ podjetij z blokado v BOSNI IN HERCEGOVINI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število blokiranih podjetij povečalo le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 4,5 ODSTOTKA; v ostalih državah se je zmanjšalo. Najbolj se je zmanjšalo na HRVAŠKEM, za 25,4 ODSTOTKA.