• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - Južni trgi - Marec 2017

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – FEBRUAR 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi februarja je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,18 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno HRVAŠKA – 0,07 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 85, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.350 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – FEBRUAR 2017

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Februarja je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 0,69 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,01 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 140, v SRBIJI pa le na vsakih 7.000 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – FEBRUAR 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Februarja je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,25 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,03 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvencni postopek začel na vsakih 290 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 3.000 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – FEBRUAR 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Tudi februarja je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,34 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 5,50 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako DESETO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.