• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI - MAJ 2017

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAREC 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi marca 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,34 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno HRVAŠKA – 0,06 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 75, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.700 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – MAREC 2017

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Marca je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,35 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,14 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 75, v SRBIJI pa le na vsakih 700 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAREC 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Marca je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,29 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA - 0,14 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 340 podjetij, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa na vsakih 710 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – MAREC 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Tudi marca je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,46 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 5,55 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako DESETO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.