• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - Južni trgi - Februar 2017

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – DECEMBER 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi decembra je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija – 0,91 odstotka, najnižjega pa ponovno Hrvaška – 0,06 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 110, na Hrvaškem pa na vsakih 1.600 podjetij.

V letu 2016 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija – 14,1 odstotka, najnižjega pa Bosna in Hercegovina – 5,7 odstotka. Na Hrvaškem in v Srbiji se je delež novoustanovljenih podjetij gibal okoli 6 odstotkov.

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – DECEMBER 2016

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Decembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška – 1,68 odstotka, najnižjega pa Srbija – 0,24 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 60, v Srbiji pa le na vsakih 410 podjetij.

V letu 2016 je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška – 14,9 odstotka, najnižjega pa  Srbija – 1,7 odstotka. V Sloveniji je ta delež znašal 8,0 odstotka. Za Bosno in Hercegovino še ni končnih podatkov.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – DECEMBER 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Decembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Slovenija0,28 odstotka, najnižjega pa Hrvaška 0,09 odstotka. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, na Hrvaškem pa na vsakih 1.000 podjetij.

Lani je najvišji delež oklicanih insolventnih postopkov imela Hrvaška3,9 odstotka, sediji ji Slovenija z 3,2 odstotka in Srbija z 2,1 odstotka. Bosna in Hercegovina je imela najnižji delež oklicanih insolventnih postopkov, in sicer le 1,1 odstotka.


DELEŽ BLOKAD – DECEMBER 2016

Infografika prikazujedelež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik naJužnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivnegospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokadonajmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakimobdobjem leto poprej.


Tudi decembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina30,39 odstotka, najnižjega pa Slovenija5,59 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako deveto, v Sloveniji pa vsako osemnajsto podjetje.

Lani je Bosna in Hercegovina v mesečnem povprečju beležila blokado podjetja pri 29,6 odstotka vseh subjektov, sedi ji Srbija, kjer je ta delež znašal 24,7 odstotka. Na Hrvaškem so v povprečju na mesec beležili blokado podjetja pri 11 odstotkih, v Sloveniji pa se je delež blokiranih podjetij znižal na 6,3 odstotka.