• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Oglejte si število novoustanovljenih in izbrisanih podjetij, blokad, insolvenčnih postopkov na Južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – AVGUST 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.


V avgustu je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela HRVAŠKA – 0,94 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,54 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili padec v deležu novoustanovljenih podjetij: prva za 16,7 ODSTOTKA, druga pa za 9,1 ODSTOTKA. Na drugi strani je SRBIJA zabeležila rast, in sicer za 16,4 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani so vse obravnavane države beležile rast novoustanovljenih podjetjih, najvišjo so zabeležili na HRVAŠKEM.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – AVGUST 2017

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.Tudi avgusta je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA, in sicer 0,66 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,19 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili padec: prva za 8,1 ODSTOTKA, druga za kar 23,3 ODSTOTKA. SRBIJA pa je zabeležila rast izbrisanih podjetij in to za 13,7 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani je samo SRBIJA zabeležila rast izbrisanih podjetjih, in sicer za kar 42,5 ODSTOTKA. SLOVENIJA in HRVAŠKA sta zabeležili padec: prva za 18,3 ODSTOTKA, druga pa za 19,6 ODSTOTKA.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – AVGUST 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu zaceli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).Avgusta je najvišji delež novih insolvenčnih podjetij beležila SRBIJA – 0,19 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,08 ODSTOTKA.V primerjavi s predhodnim mesecem je samo BOSNA IN HERCEGOVINA beležila rast novih insolvenčnih podjetij, in to za 11,8 ODSTOTKA. Najmanjši padec je imela SLOVENIJA, in sicer za 4,1 ODSTOTKA, največjega pa HRVAŠKA – 37,7 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani je le HRVAŠKA zabeležila padec novih insolvenčnih podjetij (49,6 ODSTOTKA), ostale države pa so beležile rast novih insolventnih podjetij: najnižjo rast je imela SLOVENIJA (le za 5,5 ODSTOTKA), v SRBIJI se je ta povečala za kar 38,5 ODSTOTKA, v BOSNI HERCEGOVINA pa za več kot 100 ODSTOTKOV.


DELEŽ BLOKAD – AVGUST 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj en dan.
Avgusta je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA31,94 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 4,99 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v Srbiji vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako DVANAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako DVAJSETO podjetje. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo Hrvaška beležila padec v številu blokiranih podjetij, vse ostale pa povečanje. Največjo rast beležila SLOVENIJA, in sicer za 6,5 ODSTOTKA, sledita ji BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,4 ODSTOTKA ter SRBIJA z 1,3 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani sta samo SLOVENIJA in HRVAŠKA zabeležili padec v številu blokiranih podjetij, prva za 19,8 ODSTOTKA, druga pa za 10,6 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA so zabeležile povečanje števila blokiranih podjetij – prva za 10,7 ODSTOTKA, druga za 9,8 ODSTOTKA.