• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Oglejte si število novoustanovljenih in izbrisanih podjetij, blokad, insolvenčnih postopkov na Južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAJ 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.


Tudi maja 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,10 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,39 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta obe, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SLOVENIJA, zabeležili padec v številu novoustanovljenih podjetij: prva za 16,8 ODSTOTKA, druga pa za 7,1 ODSTOTKA. Na drugi strani je SRBIJA zabeležila rast – za kar 16,1 ODSTOTKA. Če za primerjavo vzamemo enako obdobje lani, ugotovimo, da je samo SLOVENIJA zabeležila rahlo rast novoustanovljenih podjetjih, in sicer za 0,44 ODSTOTKA. BOSNA IN HECEGOVINA ter SRBIJA pa sta zabeležili padec, prva za kar 23,6, druga za 0,41 ODSTOTKA.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – MAJ 2017

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Maja je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA, in sicer 1,25 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,16 ODSTOTKA. V primerjavi z aprilom 2017 je SLOVENIJA zabeležila kar 58,7-ODSTOTNO rast izbrisanih podjetij, HRVAŠKA za 22,7-ODSTOTNO, SRBIJA pa 13,6-ODSTOTNO. V primerjavi z enakim obdobjem lani je samo SRBIJA zabeležila rast izbrisanih podjetjih, in sicer za kar 43,3 ODSTOTKA. SLOVENIJA in HRVAŠKA sta zabeležili padec: prva za kar 14,5-ODSTOTKA, druga pa le za 0,9-ODSTOTKA.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAJ 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu zaceli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).Maja je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,29 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,10 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo SLOVENIJA beležila rast novih insolventnih podjetij, in to za kar 40,7 ODSTOTKA, ostale države so zabeležile padec. Največji padec sta imeli BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA – obe za 11,2-ODSTOTKA, na HRVAŠKEM pa le za 7,6 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani sta padec novih insolventnih podjetij zabeležili SLOVENIJA in HRVAŠKA, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA pa povečanje.


DELEŽ BLOKAD – MAJ 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj en dan.
Tudi maja je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,36 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 5,59 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako ENAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.


Če primerjamo s predhodnim mesecem so vse države zabeležile rast števila blokiranih podjetij. Najvišjo rast ima SLOVENIJA, in sicer za 13,7 ODSTOTKA; pri ostalih državah pa je bila rast nižja od 2 ODSTOTKOV. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta sta padec v številu blokiranih podjetij beležili samo SLOVENIJA in HRVAŠKA – prva za 16,2, druga pa za 15,4 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA sta zabeležili povečanje števila podjetij z blokado, in sicer BIH za 5,3 ODSTOTKA, SRBIJA pa za 7,5 ODSTOTKA.