• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Oglejte si število novoustanovljenih in izbrisanih podjetij, blokad, insolvenčnih postopkov na Južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – APRIL 2017

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi aprila 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija – 1,19 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,06 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 85, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.700 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – APRIL 2017

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Aprila je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA – tokrat le 0,99 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,14 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 100, v SRBIJI pa le na vsakih 700 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – APRIL 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu zaceli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Aprila je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,21 ODSTOTKA (enakega ima tudi BOSNA IN HERCEGOVINA), najnižjega pa HRVAŠKA – 0,09 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 450 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.100 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – APRIL 2017

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj en dan.

Tudi aprila je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,23 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 4,95 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako ENAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako DVAJSETO podjetje.