• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – NOVEMBER 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi novembra je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,10 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno HRVAŠKA – 0,07 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 90, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.400 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – NOVEMBER 2016

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Novembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,58 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,18 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 60, v SRBIJI pa le na vsakih 550 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – NOVEMBER 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Novembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,28 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,10 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.000 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – NOVEMBER 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.


Tudi novembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,25 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 6,19 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na HRVAŠKEM vsako DEVETO, v SLOVENIJI pa vsako ŠESTNJASTO podjetje.