• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – SEPTEMBER 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Septembra je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija1,3 odstotka, najnižjega pa Hrvaška0,1 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 75, na Hrvaškem pa na vsakih 1.400 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – SEPTEMBER 2016

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.


Septembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška2 odstotka, najnižjega paSrbija  0,1 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 50, v Srbiji na vsakih 710 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – SEPTEMBER 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Septembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Slovenija0,26 odstotka, najnižjega pa Hrvaška 0,08 odstotka. Tako se je v Srbiji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 550 podjetij, na Hrvaškem pa na vsakih 1.300 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – SEPTEMBER 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Tudi septembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina30,1 odstotka, najnižjega pa Slovenija6,3 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako deveto, v Sloveniji pavsako šestnajsto podjetje.