• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – AVGUST 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi avgusta je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija0,88 odstotka, najnižjega pa Hrvaška0,07 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 110, na Hrvaškem pa na vsakih 1.400 podjetij.


DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – AVGUST 2016

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Avgusta je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška0,82 odstotka, najnižjega pa Bosna in Hercegovina  0,03 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 80, v Bosni in Hercegovini pa le na vsakih 3.000 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – AVGUST 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Avgusta je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Srbija – 0,18 odstotka, najnižjega pa Hrvaška – 0,01 odstotka. Tako se je v Srbiji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 500 podjetij, na Hrvaškem pa na vsakih 7.000 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – AVGUST 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Tudi avgusta je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina – 29,89 odstotka, najnižjega pa Slovenija – 6,16 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako deveto, v Sloveniji pa vsako šestnajsto podjetje.