• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ - JUNIJ 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Junija je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija1.11 odstotka, najnižjega pa Hrvaška0.07 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 90, na Hrvaškem pa na vsakih 1,390 podjetij.


 DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – JUNIJ
 2016

Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.


Junija je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška1.23 odstotka, najnižjega pa Srbija  0.14 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo enopodjetje na vsakih 80, v Srbiji na vsakih 700 podjetij.


DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – JUNIJ 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).

Junija je najvišji delež novih insolventnih podjetijbeležila Slovenija0.32 odstotka, najnižjega pa Hrvaška 0.10 odstotka. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 310 podjetij, v Srbiji na vsakih 480 podjetij, v Bosni in Hercegovini na vsakih 670 podjetij, na Hrvaškem pa na vsakih 1,000 podjetij. 


DELEŽ BLOKAD – JUNIJ 2016

Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.


Tudi junija je najvišji delež blokiranih podjetijimela Bosna in Hercegovina29.93 odstotka, najnižjega pa Slovenija6.54 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako osmo, v Sloveniji pavsako petnajsto podjetje.