• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij in insolvenčnih postopkov ter blokad na južnih trgih.

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAJ 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.


Tudi maja je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija1,09 odstotka, najnižjega pa Hrvaška0,07 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 90, na Hrvaškem pa na vsakih 1.400 podjetij.


 DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – 
MAJ 2016
 

 Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.


 Maja je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška1,23 odstotka, sledi ji Slovenija z 0,86 odstotka, najnižjega pa je imela Srbija  0,12 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 80, v Srbiji na vsakih 800 podjetij.

 

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAJ 2016
 

 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).


 Maja je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Slovenija0,32 odstotka, najnižjega pa Bosna in Hercegovina 0,13 odstotka. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 310 podjetij, v Srbiji na vsakih 590 podjetij, na Hrvaškem na vsakih 700, v Bosni in Hercegovini pa na vsakih 740 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – MAJ 2016


 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.
 Tudi maja je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina29,22 odstotka, najnižjega pa Slovenija6,64 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako osmo, v Sloveniji pa vsako petnajsto podjetje.