• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva – Južni trgi

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – APRIL 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.


Aprila je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija1,24odstotka, najnižjega pa Hrvaška0,07 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Sloveniji ustanovilo na vsakih 80, na Hrvaškem pa na vsakih 1.400 podjetij.


 DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – APRIL 2016

 Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni. Aprila je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Slovenija0,54 odstotka, najnižjega paSrbija0,12 odstotka. V Sloveniji se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 185, v Srbiji na vsakih 800 podjetij.

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – APRIL 2016

 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija).
Aprila je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Slovenija0,29 odstotka, najnižjega pa Hrvaška0,12 odstotka. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 350 podjetij, v Srbiji na vsakih 450 podjetij, v Bosni in Hercegovini na vsakih 640, na Hrvaškem pa na vsakih 860 podjetij.

DELEŽ BLOKAD – APRIL 2016


 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan.
 Tudi aprila je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina29,41 odstotka, najnižjega pa Slovenija6,34 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako osmo, v Sloveniji pa vsako šestnajsto podjetje.