• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva - južni trgi

V decembru se je največ podjetij ustanovilo na Hrvaškem, najmanj pa v Srbiji.

DELEŽ  NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – DECEMBER 2015

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.

V decembru se je največ podjetij ustanovilo na Hrvaškem, najmanj pa v Srbiji. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je število novoustanovljenih podjetij zvišalo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, v Srbiji in na Hrvaškem pa se je znižalo.


Decembra lani je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Bosna in Hercegovina2,1  odstotka, najnižjega pa še vedno Srbija0,4 odstotka. To pomeni, da se je v Bosni in Hercegovini ustanovilo eno novo podjetje na vsakih 50, v Srbiji pa na vsakih 230 podjetij.


  DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – DECEMBER 2015

  

 Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

 Decembra lani bilo največ podjetij izbrisanih v Sloveniji, v Srbiji pa najmanj. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je v Sloveniji število izbrisanih podjetij zvišalo za kar 56,2  odstotka, medtem ko se je na Hrvaškem znižalo za 42,8 odstotka.
 Decembra lani je najvišji delež izbrisanih podjetji imela Slovenija - 1,7  odstotka, Srbija pa le 0,1 odstotka. Kar pomeni, da se je v Srbiji  izbrisalo eno podjetje na vsakih 900, v Sloveniji pa na vsakih 60 podjetij.

 

 

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – DECEMBER 2015
  

 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

V decembru 2015 je bilo novih insolvenčnih postopkov največ začetih v Srbiji, najmanj pa v Sloveniji. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število na novo insolventnih podjetij zmanjšalo v Sloveniji in na Hrvaškem, v Srbiji pa se je zvišalo za kar 76,8 odstotka. Decembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Srbija0,4 odstotka, Slovenija in Hrvaška pa le 0,2 odstotka. Tako se je v Sloveniji in na Hrvaškem en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 410 podjetij, v Srbiji pa na vsakih 270 podjetij.

DELEŽ BLOKAD – DECEMBER  2015


 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Decembra lani je bilo največ podjetij z blokado v Srbiji, najmanj pa v Sloveniji. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število blokiranih podjetij zmanjšalo v vseh državah. Najbolj se je zmanjšalo v Bosni in Hercegovini.
 Tudi decembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina30,2 odstotka, najnižjega pa Slovenija6,3 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako sedmo, v Sloveniji pa vsako petnajsto podjetje.