• Slovenia
  • Group

Mikro pregled gospodarstva

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, delež blokad, insolvenčnih postopkov in izbrisanih podjetij.

    

DELEŽ  NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – JANUAR 2016

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.

V januarju 2016 se je ponovno največ podjetij ustanovilo v Sloveniji, najmanj pa v Srbiji. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število novoustanovljenih podjetij zvišalo v Sloveniji in na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini pa se je znižalo.


Januarja je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Bosna in Hercegovina – 2 odstotka,  najnižjega pa še vedno Srbija – 0,3 odstotka. To pomeni, da se je eno novo podjetje v Bosni in Hercegovini ustanovilo na vsakih 50, v Srbiji pa na vsakih 290 podjetij.


  DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – 
JANUAR 2016
  

 Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

 Januarja je bilo največ podjetij izbrisanih na Hrvaškem, najmanj pa v Srbiji. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je v Sloveniji in v Srbiji število izbrisanih podjetij znižalo, na Hrvaškem pa zvišalo.
 Januarja je najvišji delež izbrisanih podjetij imela Hrvaška – 0,9 odstotka, najnižjega pa  Srbija – 0,7 odstotka. Na Hrvaškem se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 110, v Srbiji na vsakih 800 podjetij.

 

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – JANUAR 2016
  

 
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

V januarju 2016 je bilo novih insolvenčnih postopkov največ začetih v Sloveniji, najmanj pa na Hrvaškem. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število na novo insolventnih podjetij zmanjšalo v vseh državah, najbolj pa na Hrvaškem. Januarja je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila Slovenija – 0,3 odstotka, najnižjega pa Hrvaška – 0,1 odstotka. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 340 podjetij, v Srbiji na vsakih 460 podjetij, na Hrvaškem pa na vsakih 1.000 podjetij.


DELEŽ BLOKAD – JANUAR 2016


 
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Januarja je bilo največ podjetij z blokado na Hrvaškem, najmanj pa v Srbiji. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število blokiranih podjetij ponovno zmanjšalo v vseh državah. Najbolj se je zmanjšalo v Bosni  in Hercegovini. Tudi januarja je najvišji delež blokiranih podjetij imela Bosna in Hercegovina – 28,7 odstotka, najnižjega pa Slovenija – 6,2 odstotka. To pomeni, da je v Bosni in Hercegovini blokado beležilo vsako tretje podjetje, v Srbiji vsako četrto, na Hrvaškem vsako osmo, v Sloveniji pa vsako šestnajsto podjetje.