• Slovenia
  • Group

Makro pregled - Južni trgi - Februar 2017

V tretjem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 2,9 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,7 ODSTOTKA in SRBIJA z 2,6 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,4 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast najbolj zvišala v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 1 ODSTOTNO TOČKO, sledi ji SRBIJA z 0,6 ODSTOTNE TOČKE in HRVAŠKA z 0,1 ODSTOTNE TOČKE. SLOVENIJA je zabeležila rahel padec rasti za 0,1 ODSTOTNE TOČKE.


Novembra je HRVAŠKA beležila 14,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,1-ODSTOTNO. V primerjavi z oktobrom 2016 se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI za 0,3 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM pa se je zvišala za 0,4 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2016 beležila 13,8-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa po ILO za leto 2016 beleži 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.


Cene življenjskih potrebščin so se v decembru 2016 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 1,6 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 0,5 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 0,2 ODSTOTKA. V BOSNI IN HERCEGOVINI se cene v povprečju niso spremenile – beležili so stagnacijo v rasti povprečnih cen.


Bisnode sloverček

BDP

ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 3. četrtletje 2016 in primerjavo s 2. četrtletjem 2016.
Stopnja brezposelnosti 

prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za november 2016 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.
Inflacija

označuje rast ravnicen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje sprememboravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za december 2016 ter trend gibanja glede naenako obdobje leto prej.