• Slovenia
  • Group

Makro pregled gospodarstva - Južni trgi - Marec 2017

V četrtem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 3,4 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,6 ODSTOTKA ter SRBIJA z 2,5 ODSTOTKA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO za izbrano obdobje podatkov še ni. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast zvišala samo na HRVAŠKEM, in sicer za 0,5 ODSTOTNE TOČKE. V Sloveniji in Srbiji se je gospodarska rast znižala – v SLOVENIJI za 0,1, v SRBIJI pa za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.


Januarja 2017 je HRVAŠKA beležila 15,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 11,2-ODSTOTNO. V primerjavi z decembrom 2016 se je stopnja brezposelnosti zvišala v obeh državah – v SLOVENIJI za 0,4, na HRVAŠKEM pa za 0,6 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v četrtem četrtletju 2016 beležila 13,4-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.


Cene življenjskih potrebščin so se v februarju 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,2 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 2,2 ODSTOTKA, HRVAŠKA z 1,4 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 0,3 ODSTOTKA.


Bisnode sloverček

BDP

ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 4. četrtletje 2016 in primerjavo s 3. četrtletjem 2016.
Stopnja brezposelnosti 

prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za februar 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.
Inflacija

označuje rast ravnicen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje sprememboravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za januar 2017 ter trend gibanja glede naenako obdobje leto prej.