• Slovenia
  • Group

MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI - MAJ 2017

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA


V četrtem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 3,4 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,6 ODSTOTKA in SRBIJA z 2,5 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast zvišala na HRVAŠKEM ter v BOSNI IN HERCEGOVINI – v prvi za 0,5, v drugi pa za 0,2 ODSTOTNE TOČKE. V Sloveniji in Srbiji se je gospodarska rast znižala – v SLOVENIJI za 0,1, v SRBIJI pa za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.


Februarja 2017 je HRVAŠKA beležila 15,3-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,9-ODSTOTNO. V primerjavi z januarjem se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – v SLOVENIJI za 0,3, na HRVAŠKEM pa le za 0,1 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v četrtem četrtletju 2016 beležila 13,6-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.


Cene življenjskih potrebščin so se v marcu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,6 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA z 1,9 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 1,1 ODSTOTKA, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se zvišale le za 0,1 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju najbolj zvišale prav v SRBIJI, in sicer za 3 ODSTOTNE TOČKE. Sledita SLOVENIJA in HRVAŠKA, kjer so se cene na letni ravni v povprečju zvišale za 2,8 ODSTOTNE TOČKE.