• Slovenia
  • Group

Makro pregled gospodarstva – južni trgi


Najvišjo gospodarsko rast je tudi v tretjem četrtletju 2015 beležila Bosna in Hercegovina3,1 odstotka, medtem ko je Srbija še vedno beležila najnižjo – 2,2 odstotka. V primerjavi z drugim četrtletjem 2015 se je gospodarska rast izboljšala na Hrvaškem in v Srbiji, v Sloveniji ter v Bosni in Hercegovini pa se je rast rahlo upočasnila. Najbolj se je povečala na Hrvaškem, in sicer za kar 1,6  odstotne točke.  

Decembra lani je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Hrvaška, in sicer 17,9 odstotka, najnižjo pa Slovenija, kjer je bila 12,3-odstotna. Srbija je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2015 beležila 17,3-odstotna brezposelnost. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah: v Sloveniji za 0,7 odstotne točke, na Hrvaškem in v Srbiji pa za 1,5 odstotne točke.

V januarju je samo Bosna in Hercegovina beležila inflacijo, medtem ko so ostale države beležile deflacijo. Najvišjo deflacijo je imela Srbija (-0,9 odstotka). V primerjavi z enakim obdobjem lani so se cene rahlo znižale le v Bosni in Hercegovini, in sicer za 0,1 odstotne točke, čeprav še vedno beležijo inflacijo, medtem ko so v Sloveniji ostale na isti ravni. V Srbiji in na Hrvaškem pa so se cene zvišale, čeprav kljub temu še beležijo deflacijo.

Slovarček 
  
BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov  in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem  letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda  (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 3. četrtletje 2015 in primerjavo z 2. četrtletjem 2015.

Stopnja brezposelnosti prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v  delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost  (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek  za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker  ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za december 2015 ter trend gibanja glede  na enako obdobje leto prej.

Inflacija označuje rast ravni  cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo  ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za januarja 2016 ter trend gibanja glede  na enako obdobje leto prej.