• Slovenia
  • Group

Makro pregled gospodarstva - južni trgi

Najvišjo gospodarsko rast je tudi v tretjem četrtletju 2015 beležila Bosna in Hercegovina – 3,1 odstotka, medtem ko je Srbija še vedno beležila najnižjo – 2,2 odstotka.

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA


V primerjavi z drugim četrtletjem 2015 se je gospodarska rast izboljšala na Hrvaškem in v Srbiji, v Sloveniji ter v Bosni in  Hercegovini pa se je rast rahlo upočasnila. Najbolj se je povečala na Hrvaškem, in sicer za kar 1,6 odstotne točke.  

Novembra lani je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Hrvaška, in sicer 17,7  odstotka, najnižjo pa Slovenija, kjer je bila 11,7-odstotna. Srbija je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2015 beležila 17,3-odstotna brezposelnost. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah: v Srbiji za 1,5 odstotne točke, na Hrvaškem in v Sloveniji pa za 1,4  odstotne točke.

V decembru lani je samo Srbija beležila inflacijo, medtem ko so ostale države beležile deflacijo. Najvišjo deflacijo je imela Hrvaška (-0,6 odstotka). V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene najbolj znižale v Sloveniji, in sicer za 0,7  odstotne točke. V Bosni in  Hercegovini so se cene zvišale, čeprav še vedno beležijo rahlo deflacijo.

Slovarček 
  
BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in  storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo  rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika  prikazuje rast za 3. četrtletje 2015  in primerjavo z 2. četrtletjem 2015.

Stopnja brezposelnosti prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso  v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost  (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek  za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker  ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za november 2015 ter trend gibanja glede  na enako obdobje leto prej.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje  spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni  inflaciji za december 2015 ter trend  gibanja glede na enako obdobje leto prej.