• Slovenia
  • Group

Macro pregled gospodarstva – Južni trgi

V drugem četrtletju 2016 je najvišjo gospodarsko rast beležila Hrvaška (2,8 odstotka), najnižjo pa Bosna in Herzegovina – 1,4 odstotka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, v Sloveniji in na Hrvaškem pa se je zvišala.

V septembru 2016 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni v povprečju povišale v Srbiji in Sloveniji, na Hrvaškem so se v povprečju znižale, v Bosni in Hercegovini pa so cene v povprečju ostale nespremenjene.

Avgusta 2016 je Hrvaška beležila 13,1-odstotno brezposelnost,  Slovenija pa 10,6-odstotno. V primerjavi z mesecem poprej se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh omenjenih državah, in sicer v obeh le za 0,2 odstotne točke. Srbija je po podatkih ILO v I. četrtletju 2016 beležila 19,7-odstotno brezposelnost.


BDP
ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda(BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 2. četrtletje 2016 in primerjavo s 1. četrtletjem 2016.
Stopnja brezposelnosti
prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za avgust 2016 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija
označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za september 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.


Vas zanima še več izrazov? Poglejte Bisnode slovarček: TUKAJ!