• Slovenia
  • Group

Macro pregled gospodarstva - Južni trgi

V drugem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na Hrvaškem, in sicer 2,8 odstotka, sledi ji Slovenija z 2,7-odstotno rastjo, Srbija pa je zabeležila le 2-odstotno rast. V primerjavi s predhodnim četrtletjem, se je gospodarska rast znižala le v Srbiji za 1,8 odstotne točke, v Sloveniji in na Hrvaškem pa se je zvišala. Za Bosno in Hercegovino podatki za drugo četrtletje še niso na voljo.


Junija je Hrvaška beležila 13,6-odstotno brezposelnost, Slovenija pa le 9,4-odstotno. V primerjavi z majem 2016 se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – v Sloveniji za kar 2,6 odstotne točke. Srbija je po podatkih ILO v I. četrtletju 2016 beležila 19,7-odstotno brezposelnost.

V juliju sta Slovenija in Srbija beležili inflacijo, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina pa deflacijo. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene znižale le na Hrvaškem, v ostalih državah pa so se rahlo zvišale.

Slovarček 

BDP
ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda(BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 2. četrtletje 2016 in primerjavo s 1. četrtletjem 2016.
Stopnja brezposelnosti
prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za junij 2016 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija
označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za julij 2016 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.


Vas zanima še več izrazov? Poglejte Bisnode slovarček: TUKAJ!