• Slovenia
  • Group

LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI

Bisnode Dun&Bradstreet Southern Market bom letos prvič prisotni na Konferneci o skladnosti in etiki poslovanja, ki bo 4. oktobra 2016, na IEDC Poslovni šoli Bled.Tudi letošnja konferenca bo potekala na IEDC – Poslovni šoli Bled, v so-organizaciji z UNGC Slovenija, z mednarodnimi predavatelji ter mednarodno udeležbo. 

Na konferenci boste izvedeli, kateri so naraščajoči trendi in tveganja na področju  skladnosti poslovanja in poslovne etike ter spoznali s tem povezane dobre prakse in standarde.

PROGRAM


Ob prisotnosti stalnih vsebin s področja korporativnega upravljanja in sistema upravljanja skladnosti poslovanja v njem, bomo tokrat v središče postavili dvoje: 

tveganja za skladnost, zaradi splošno naraščajoče nevarnosti ‘cyber’ napadov ter tveganja skladnosti v dobavni verigi.


Tveganja skladnosti v dobavni verigi (korupcijska tveganja in kršitev človekovih pravic)

Veliko odmevnih zgodb o polomih podjetij je povezanih s slabimi praksami pri mednarodnem poslovanju in z vključenostjo zunanjih izvajalcev. Ker je tudi naša regija del globalnega okolja in ker se aktivnosti organov nadzora tudi pri nas krepijo, je za prihodnji trajnostni gospodarski in družbeni razvoj vse bolj pomembno posvetiti pozornost tveganjem pri posrednikih in zunanjih izvajalcih. Vse manjkrat se bomo tudi lahko izognili odgovornosti za napake in slabe prakse zunanjih izvajalcev, če ne bomo mogli prepričati z dolžno skrbnostjo, ki pa jo učinkovit program skladnosti zagotavlja.

Tveganja skladnosti, povezana z nevarnostjo ‘cyber’ napadov

Obveščevalne službe po svetu zadnja leta poročajo o eksponentnem povečanju števila ‘cyber’ napadov. Medtem ko so doslej bile največkrat tarča večje korporacije z zahoda (v veliki meri finančne institucije), se nevarnost sedaj seli tudi v regije izven ZDA, tarče pa postajajo srednje velike in manjše korporacije, ki še niso izgradile dobre odpornosti za takšne napade. Ob strogi regulativi na področju varovanja zaupnih podatkov, zlasti osebnih, je to tveganje med najbolj vzhajajočimi za podjetja in druge organizacije v naši regiji.

Poslovna etika v praksi

Konferenco bomo zaključili z okroglo mizo in delavnico. Na okrogli mizi bodo ugledni predstavniki iz poslovnega okolja in stroke razpravljali o tem kaj bi morali delati v praksi, da etika postane del vsakodnevne poslovne resničnosti, nekaj praktičnega in ne zgolj filozofskega, zapisanega v kodeksih. Na delavnici pa bomo obravnavali primere iz poslovne resničnosti, v katerih bomo prepoznavali ter ocenjevali tveganja za skladnost in etiko v dobavni verigi ter pripravili ukrepe za obvladovanje le-teh.


Konferenca je namenjena:

Članom upravljalnih organov in na splošno managerjem, ki v prvi liniji obrambe nosite odgovornost za poslovanje vaše organizacije, vključno s skladnostjo in etiko upravljanja, odločanja ter splošnega delovanja podjetja, vaših zaposlenih in zunanjih izvajalcev. S poznavanjem obstoječih in vzhajajočih trendov ter dobrih praks na tem področju lahko ne le ubranite svoje podjetje pred izgubami, zaradi krepitev skladnosti in etike, temveč tudi krepite svojo konkurenčnost.

Regulatorjem in drugim nadzornim organom, ki nadzorujete podjetja in njihovo zakonito delovanje, presojate o njihovi odgovornost v primeru kršitev ter s svojim delovanjem gradite zunanje okolje, ki pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov skladnosti in etike znotraj organizacij. 

Strokovnjakom za skladnost poslovanja, ki v organizacijah vzpostavljate in vodite program skladnosti poslovanja ter svetujete organom upravljanja in nadzora ter preostalemu managementu glede obstoječih in perečih zadev s področja tveganj za skladnost poslovanja.

Strokovnjakom s področja notranje revizije, ki s strokovnjaki za skladnost sodelujete, pa tudi nadzirate funkcijo za skladnost poslovanja.

Strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, s katerimi so vprašanja skladnosti in etike poslovanja tesno povezana in prepletena.

Pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.

Povežite se s številnimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki na tem področju!

Več o dogodku in prijava TUKAJ!