• Slovenia
  • Group

Bonitetno odličnih podjetij le četrtina – a predstavljajo več kot polovico slovenskega gospodarstva

V Sloveniji je bonitetno odličnih podjetij le slaba četrtina, a po sredstvih v upravljanju, ustvarjenih prihodkih in številu zaposlenih predstavljajo več kot polovico slovenskega gospodarstva. Lani so ustvarili 51 milijard evrov celotnih prihodkov in 1,9 milijarde evrov čistega dobička, so bili na današnjem dogodku Boniteta odličnosti 2017 predstavljeni izsledki Bisnode analize.

V primerjavi s preostalim slovenskim gospodarstvom so bonitetno odlična podjetja v letu 2016 poslovala bolj učinkovito, dobičkonosno in dolgoročno likvidno, ugotavljajo v družbi Bisnode, kjer so v  analizi pod drobnogled vzeli 167.703 gospodarskih subjektov. Od teh je slaba četrtina, tj. 23,2 %, bonitetno odličnih podjetij. Njihovo število se je v letu 2016 glede na leto 2015 povečalo za kar 8,6 %. »Bonitetno odlična podjetja so lani v primerjavi s preostalim gospodarstvom nekoliko bolj povečala sredstva, čisti dobiček in število zaposlenih,« je na današnjem dogodku izsledke analize predstavil Jure Kolar, analitik v družbi Bisnode.


60 % bonitetno odličnih prihaja iz treh panog

81 % bonitetno odličnih podjetij je samostojnih podjetnikov (s.p.-jev), slaba petina oz. 19 % pa ostalih gospodarskih družb. Skupno jih več kot polovica (60 %) prihaja iz treh panog: 21,4 % iz trgovine, 21,3 % iz strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter 16,8 % iz predelovalne dejavnosti. Največji delež bonitetno odličnih podjetij ima Osrednjeslovenska regija (39,6 %); sledita ji Podravska (11,6 %) ter Gorenjska (11,1 %) regija.


Podjetja na strani poslovne genialnosti

Bisnode povezuje podjetja, ki so pri svojem delovanju nadpovprečno uspešna. Družili so se na današnjem dogodku Boniteta odličnosti 2017 na Brdu pri Kranju, kjer so svoje zgodbe odličnosti in primere dobrih praks predstavili govorci iz bonitetno odličnih podjetij Smiljan Mori, predsednik uprave Success systems in Agencije Mori, Alojz Burja, direktor Lip Bled in Lip Bohinj, Vladimir Stanić, direktor podjetja Kalček ter Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame.


»Vsa podjetja odličnosti smo se na Gaussovi krivulji odličnosti znašla na strani poslovne genialnosti. Razmišljamo na strani nadpovprečnega, enostavnega in učinkovitega. Na to moramo biti zelo ponosni,« je na dogodku poudaril Batagelj. Postojnska jama je eno od podjetij z zlato boniteto odličnosti AAA – tistih nadpovprečno uspešnih podjetij, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Takšnih podjetij je v Sloveniji 2.648 oziroma 1,6 % slovenskega gospodarstva. V zadnjem letu se je njihov število več kot podvojilo.


Kdo so bonitetno odlična podjetja?

Bonitetno odlična podjetja veljajo za najboljša in najmanj tvegana v gospodarstvu, potrjena po kriterijih, ki pričajo, da so:  

 varna: imajo najmanjšo verjetnost propada, blokade, insolventnosti in izbrisa;

 uspešna: imajo nadpovprečne finančne izkaze, rast prihodkov, sredstev in zaposlenih;

 trajnostna in stabilna: vsaj 2 leti poslujejo brezhibno in imajo neobremenjeno zgodovino brez negativnih dogodkov, postopkov ali večjih tožb;

 vzorna in zanesljiva: redno plačujejo račune in imajo dobro plačilno disciplino;

 perspektivna: izkazujejo odlične trende in napovedi za prihodnje poslovanje.


Za bonitetno odlične velja, da je manj verjetno, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih šla v stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo, da bodo izbrisana iz poslovnega registra ali da bodo zabeležila nepretrgano blokado transakcijskih računov za obdobje, daljše od 60 dni. Celotna ocena bonitetne odličnosti zajema 70 najbolj indikativnih in statistično relevantnih kazalnikov.


Spodaj si lahko ogledate tudi nekaj fotografij z dogodka, poleg tega pa prilagamo tudi predstavitve govorcev.