• Slovenia
  • Group

Bolj digitalizirana podjetja uspešnejša

Vlaganje v tehnološki razvoj se izplača. Podjetja, ki to počno, so dokazano bolj učinkovita in dobičkonosna.

Bisnode je septembra izvedel analizo na podlagi rezultatov raziskave družbe A. T. Kearney, v kateri smo raziskovali, koliko se vlaganja podjetij v svoj tehnološki razvoj odražajo v uspešnosti poslovanja teh podjetij. Analiza pokaže, da imajo podjetja, ki so po tehnološki razvitosti vodilna, učinkovitejše poslovanje in dosegajo višjo dobičkonosnost ob nižjem tveganju poslovanja kot to velja za tehnološko srednje ali manj razvite družbe. Tehnološko napredne družbe so v vseh analiziranih pogledih ocenjene bolje ali vsaj enako kot tehnološko manj napredne družbe.

Metodologija: primerjava digitalno razvitih glede na manj digitalno razvite

Analizirane družbe smo po razvitosti tehnologije razvrstili v tri skupine:

vodilne tehnološke družbe;

srednje razvite tehnološke družbe;

manj razvite tehnološke družbe.


UGOTOVITEV
Učinkovitost poslovanja, merjena skozi obrat sredstev, je pri tehnološko naprednejših družba dobra, medtem ko pri tehnološko manj razvitih podjetjih kar precej zaostaja.UGOTOVITVE
Tveganje poslovanja, ki se med drugim kaže skozi strukturo virov financiranja (delež lastniškega kapitala v sredstvih), je pri tehnološko vodilnih družbah zmerno, medtem ko je pri tehnološko slabše razvitih podjetjih bistveno povečano.UGOTOVITVE
Dobičkonosnost poslovanja v obliki donosnosti kapitala (ROE) je bistveno višja pri tehnološko bolj razvitih družbah kot pri tehnološko srednje ali manj razvitih.UGOTOVITVE
Splošna finančna ocena tehnološko vodilnih in srednje razvitih gospodarskih družb je 'odlično' in je boljša od tehnološko manj razvitih podjetij, katerim pripada ocena 'dobro'.UGOTOVITVE
Vrednost indeksa BSX, ki kaže na zmožnosti izkoriščanja rasti v primerjavi s primerljivimi podjetji, je pri tehnološko vodilnih podjetjih bistveno višja kot pri tehnološko srednje in manj razvitih družbah.


Mag. Goran Dolenc je zunanji analitik družbe Bisnode.